The Youngest Multi-Billionaire

The Youngest Multi-Billionaire

By:  LorreignneScarr  Completed
Language: English_tagalog
goodnovel16goodnovel
0.0
Not enough ratings
49Chapters
18.6Kviews
Read
Add to library

Isang trahedya ang nagpabago sa buhay ni Lexxeignne. Naging instant multi-billionaire ito agad ng ipamana sa kanya ang lahat ng mga ari-arian ng kanyang amo ng ito ay maaksidente. Wala siyang nagawa kundi ang tanggapin ang napakabigat na responsibilidad sa buhay niya. Lalong-lalo na't nangangako siyang aalagaan ang mga ari-ariang ipinagkatiwala sa kanya. She's young, beautiful and intelligent. Kaya naman ay marami ang humahanga sa kanya. Ang akala niya ay tuluyan ng magbabago ang buhay niya at mamuhay ng tahimik ay hindi pala. Ang nakaraan na pilit niyang kinakalimutan ay pilit bumabalik kahit anong taboy niya. Ngunit paano kung ang nakaraan niya ang maglalagay sa buhay niya sa alanganin? Matatakasan kaya niya ang kamatayan?

view more
Comments Leave your review on App
No Comments