Miracle Twins(Tagalog)

Miracle Twins(Tagalog)

By:  B.NICOLAY/Ms.Ash  Completed
Language: English_tagalog
goodnovel16goodnovel
10
Not enough ratings
105Chapters
132.6Kviews
Read
Add to library

Atasha Selry, isang wedding coordinator na matagal ng pinipilit ng kaniyang ina na magkaroon na ng asawa at mga anak but it is not her thing because she wanted to focus on her mom first until unexpectedly had happened. Nangyari ang isang gabi na magpapabago sa buhay niya sa piling ni Keiron Kent Devaux ang pinkang mayaman na tao sa mundo, a billionaire. Nagkaroon sila ng kambal na anak pero hindi ito alam ng lalaki hanggang sa muli silang magkita.

view more
Comments Leave your review on App
No Comments
DMCA.com Protection Status