Chapter Thirty Nine

CHAPTER THIRTY-nine

THIRD PERSON's POINT of VIEW

Dahan-dahang napamulat si Rasheeqa mula sa pagkakatulog at inunat ang kanyang mga braso. Napabangon siya para tingnan ang oras sa wallclock. Pasado alas otso y medya na ng umaga. Baka kanina pa naghihintay sa kanya si Spruce sa baba. 

Kailangan niyang makabawi sa binata dahil hindi naging maayos ang usapan nila kahapon. Galit pa din kasi ito sa kanya, at hindi niya malaman kung paano suyuin ang isang lalaking mas komplikado pa mag-isip kumpara sa kanya. 

Bumaba siya sa kama at nagtungo sa banyo para maligo. Nakasanayan na niya tuwing umaga ang maligo pagkagising at kadalasa'y umaabot pa sa isang oras ang pananatili niya sa banyo, maliban lang ngayon na mahigit labinlimang minuto lang ang itinagal niya sa loob.

Pagkatapos niyang ayusin ang sarili, kaagad siyang lumabas sa kwarto at dumiretso sa kusina. Bahagya siyang nanlumo nang hindi niya nadatnan ang binata dito. Nagtataka siyang iginala

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
Comments (2)
goodnovel comment avatar
Charmz1394
para namang ang hina ni spruce d2
goodnovel comment avatar
Charmz1394
halikan lang nmn un isa pa mgjowa sila noon
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status