Share

Chapter 10

As days goes by, laging nag-uusap si Adonis at Crystal.

Pinigilan ko ang aking sarili na magreact at magselos. Kahit deep inside ay talagang masakit na masakit.

"Bruha, is Adonis cheating on you?" tanong ni Mahinhin na nakataas ang isang kilay at mataray ang hilatsa ng mukha.

"Hindi kayang gawin iyan ni papa Adonis a!" asik ni Eula na number one tagapagtanggol ni Adonis.

Umiling ako.

"Loyal si Adonis sa akin,"sagot ko sa nag-aalalang kaibigan. Ano pa nga ba ang dapat kong sabihin.

"O, eh bakit sila magka-usap na naman ng ex niya!" Mataray na saad ni Martha.

Nagkumpulan kaming apat sa likod. May thesis na pinapagawa ang teacher namin, kami ang magkakagrupo as usual.

Pero imbes na thesis, chismis ang inatupag namin.

"They are catching up as a good friends. Matagal ang pinagsamahan nila!" I sound being tanga and martir habang nagpapaliwanag.

Tinaasan ako n

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status