Share

Chapter 6

Hindi ako agad umuwi, nagpalipas ako ng oras sa secret haven ko. I am tracking drave's location and he's still on levis' residence.

Currently staring at the disk I've got, smirk didn't left my lips.

"Red are you there?"

"Yes, come in Leo,"

"How was the mission?"

"I've got it, are you free? I'm in the haven."

"On my way,"  hinintay ko lamang siyang makarating at pinagbuksan ng pinto.

"Woah, nothing's change! Nakakarelax parin." mangha nanaman ito, katulad ng dati.

"Ikaw nang bahala sa disk, I am still on a mission." Tukoy ko sa pagpasa ng disk sa headquarter.

"I know baby, I know." Pasalampak itong umupo sa couch ko habang kumakain ng apple na hindi ko alam kung saan niya nakuha.

Pinagmasdan ko ang isa sa kasamahan ko, at 'di ako makapaniwalang ang laki ng pinagbag

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status