Share

Chapter 12

Hangang sa matapos ang klase namin ay hindi mawala sa isip ko ang sinabi ni Drei. Kung minsan talaga napakahirap intindihin ng isang 'yon.

"What did he told you earlier and you're spacing out the whole session?" August's voice was like a thunder that woke me up from a long sleep.

"I don't really---know." Putol putol na sagot at hindi talaga alan kung paano ipapaliwanag ng maiintindihan niya gayong ako mismo hindi ko maintindihan.

"He's playing games with you Mavis, I know you know that."

"Care to share what's happening? You guys are so serious." Singit ni kiara na nakapagpatahimik sa amin.

"It was about Drei, I'm his PA."

"Ha?!"

" yeah, at hindi ko alam."

"Paano nangyari 'yun?"

"Don't know, and he wants me to meet him now." Pinakita ko ang Calculus na libro kasama ang Engineering management at construction management na mga lib

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status