Epilogue

"Pres! Sigurado bang kakasya ang population ng Archi at engineering dito?" Hagas na lumapit sa akin si Janus bitbit ang papel kung saan nakasulat ang mga pangalan ng estudyante mula sa department ng architecture at engineering. Napakamot ako sa kilay at pinasadahan ng tingin ang buong students activity hall. Halos mapuno na iyon ng Engineering department at nagpapasukan palang ang mga architecture. 

"Wala tayong magagawa, sa social hall ay naroroon ang college of business at kasama ang education. This is where we are assigned." 

"Pero pres tingnan mo naman ang architectural department,  wala pa man sa kalahatian ang pumapasok, crowded na agad sa hall." Aksidente akong napalingon sa entrance at napansin ko roon ang isang babaeng inaayos ang salamin niya habang nililibot ang paningin kasama ang isang babaeng nagsasalita na halatang may kinikwento sa nerd na kasama. 

My brows shut upon staring at that ner

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
DMCA.com Protection Status