Share

Chapter 12

Chapter 12

Kidnapped 

"Hindi ako papayag sa sinabi mo Dad, magpapakasal na ako kay Cj, there's no reason to stop the marriage." 

Malamig kong tinitigan si Dad. Ayoko pa sanang makausap siya pero nakikiusap siya sa akin. 

Tapos ganito? 

"Anak, nakikiusap sa akin si Alia na---"

"Si Alia na naman ba Dad? You can go now." malamig na pakiusap ko. 

Napasinghap siya sa sinabi ko. 

"Nagmamahalan kami ni Tita Allianna mo, anak. Kapatid mo na ngayon si Alia." pakikiusap niya pa. 

Kalokohan. 

Anong kapatid ang pinagsasabi ni Dad? 

"Wala akong kapatid sa labas!" I shouted. Hindi ko na mapigilang hindi magalit. 

Nakita ko ang pagkainis ni Dad sa akin. Pumunta agad si Kuya sa akin para daluhan ako, papalapit na rin

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status