Share

Chapter 14

Fiancee

"The investigation is under my hand. No need to worry for everything. Kira." 

"You don't need to do that. My brother can handle it." I said slowly. 

Hindi na niya ako inimik at nagpatuloy sa ginagawa niya. 

Lumabas ako ng hotel room at pumunta sa dalampasigan, nagaabang ako ng sunset. 

The ocean's waves are dancing slowly. I put my hand in a mid air as if I can touch the wind. 

Sana hindi ako ganito ka-miserable. 

Sana hindi ako nakaranas ng ganito.

I want to escape the pain and love freely. I want myself to love someone who will not hurt me. 

"Nandito ka lang pala." napalingon ako kay Cj na nasa tabi ko na pala. 

I just nodded slowly, pagod pa ako para awayin na naman siya. 

"You don't need to do that..

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status