Share

Epilogue

A/N: This is the final chapter of this story, see you soon on the other book serye. Thank you everyone for joining my journey here in Goodnovel. That's all and I bid my goodbye. 

-Mimi

Epilogue 

From the start until the very end. I love her. 

Masakit, masakit na makita na ang mahal mo, nasasaktan ng dahil sa'yo.

"Sir, hindi ako papayag sa gusto niyo, masasaktan ko si Kim kapag sinunod ko ang gusto mo." malamig na sambit ko sa Papa ni Kim.

Bakit parang ayos lang sa kanya na masaktan ang anak niya? 

"Gawin mo kundi ilalayo ko siya sa'yo. I'll let her discipline on my way." he said coldly. 

Natatakot ako, natatakot akong masaktan siya. 

Hindi ako papayag na masaktan siya ng sarili niyang ama, how ruthless and heartless father he is? 

Anak din naman niya si Kim bakit parang may pinapaburan siya? Naiintindihan ko na gusto niyang bumawi kay Alia pero hindi sa ganito

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
DMCA.com Protection Status