Chapter 16: I Will Not Leave You

~~~~

Lexxeignne's POV

Unti-unti kong binuksan ang mga mata at nakita ko sina Ate Georgina at Ate Yas na nakaharap kay Zenno at pati na din si Zeil.

Nakatalikod sa akin si Zenno kaya hindi ako nito nakita. Nakita ako ni Zeil at dali dali itong nagpunta sa akin at hinawi si Zenno sa kinatatayuan nito.

"Lex, okay ka lang ba? Wala ka bang naramdamang sakit? Sana pala bumalik ako agad." nag-aalalang wika nito. I smile.

"No, I'm fine." napabuntong hininga naman ito.

"Kilala mo ba ang lalaking iyan?" turo nito kay Zenno at nakatingin na pala sa akin. I nodded.

"What are you doing here, Zenno?" tanong ko.

"I heard what happen to you, Lex. Hindi ako matahimik hangga't hindi ko nakikitang maayos ka."

I sighed. "I'm fine, Zenno. You can leave." cold kong wika. Nagulat naman ito. I know I'm harsh

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status