CHAPTER 5

[ RAINEE CLEO'S POV]

Nakahanda na lahat ng gamit ko kahit ang sarili ko, nang tumunog ang ringtone ng cellphone ko. Nung una ay hindi ko pa pinansin iyon at patuloy lang sa pag-apply ng liptint sa labi ko, pero dahil sa pababalik balik na pagtawag ay kinuha ko ito at sinagot. Cock! It’s Rhett, my boyfriend. Tinignan ko muna ang repleksyon sa salamin bago sagutin ang video call. Nakangiti niyang mukha ang bumungad sa akin, kaya sinuklian ko ito. He’s half-naked and drinking coffee on his room.

[Bal! I miss you! ] Napangiti ako dahil sa sinabi niya ngunit agad itong napawi, nang bumalik sa aking balintataw ang nangyari nung nakaraang araw. I felt guilty, it’s consider as cheating. I want to tell him but I don’t want to hurt Rhett. Pinilit kong ibalik ang natural na ngiti at taas noong hinarap siya.

“Bal, I miss you too. How’s work? Still toxic?,” Natawa siya dahil sa pagbibiro ko. Oh! I miss that smile of him, and I mis

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status