CHAPTER 6

[THIRD PERSON'S POV]


Kakaupo palang niya galing sa pakikipagsagutan sa kaklase nang napantig ang kaniyang tainga sa matinis na tili. Napairap siya dahil sa pamilyar na tiling narinig niya galing sa labas. Hindi niya ito pinansin at inilabas nalang ang libro para mag-review sa darating na exam nila. Ilang minuto pa man siyang nagbabasa nang tumiili agad kaibigan niya. Bahagya siyang natigilan dahil sa mukhang bumungad sa kaniya, halos hindi na niya makilala ito. Puro pasa ang mukha ng kaniyang kaibigan na bakla na ngayon ay nag-iiyak sa harap niya. 

"Walang hiya ka talaga! Sabi mo maraming malalaki doon! Eh puro puno lang ang nakita ko sa address na ibinigay mo e!" Gusto niyang matawa pero nakaramdam siya ng awa dahil sa mukha ng kaniyang kaibigan. Umiiyak na ito sa harap niya kaya nasa kanila ang tingin ng mga kaklase. 

"Virg, pumunta ka talaga?," Nag-aalangan niyang tanong sa kaibigan na may gagap-gagap

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status