Share

CHAPTER 7


Dedicated to Izy_Amor_01

“Mom, are you leaving me?” Tanong ng batang babae sa kaniyang ina na abala sa pagtahi. Isinantabi muna nito ang tinatahi at hinarap ang anak na babae. 

“No, baby. Mom would never leave my angel, I’m always here by your side.” Sabi nito at hinalikan sa noo ang batang babae. Napangiti ang bata dahil sa sinagot ng kaniyang ina. 

“But Grandpa told me that you will leave someday,” Malungkot na saad nito sa ina. Napayuko pa ito sa lungkot at pinangingiliran ng luha dahil sa naalala niyang pagsigaw ng kaniyang Grandpa. 

“That’s not true, mommy is very strong! See? I’m stronger than him!” Pangungumbinsi nito sa anak na babae. Ngumiti ito at pumalakpak pa sa sobrang saya. 

“Really? I’m glad to heard that Mom! I’m afraid to lose someone who are important to me,” Nakaramdam ng lungkot ang ina ng bata dahil sa sinabi n

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status