CHAPTER 8

Agad siyang nagtungo sa office ni Professor Salvacheera na kahalili ng kanilang Prof. Dumagundong. Labag sa kalooban niya ang pagsunod rito, lalo na’t naaalala niya ang nangyari sa kanila. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o mainis. Pagkatapos niyang narating ang office ay agad niyang inilibot ang paningin sa kabuuan nito. Hindi maitatanggi ang pagkamangha sa kaniyang mukha dahil sa kagandahan ng opisina. 

“He’s unfair! Kabago-bago tapos ganito agad ang opisina?! Tch! Dinaig niya pa ang opisina ni Dean!” Sigaw niya sa sarili habang ang tingin ay naglilibot sa loob. Pinaggagalaw niya ang mga gamit na maayos na nakadisplay rito. Namangha siya sa pagiging malinis ng lalaking ito dahil kadalasan lang ang lalaking malinis at ayaw sa kalat. 

“Edi siya na malinis! Dinaig pa ang babae! Tapos ang ganda-ganda pa ng office! Akala mo naman anak ng Pangulo!” Namamangha na naiinis siya kaya hindi niya maiwasan ang magsalita ng mag-

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status