Share

CHAPTER 11

"Baby, I have a new friend for you! And she's beautiful like you!" Napanganga ang batang babae dahil sa sinabi nc kaniyang ama. Matagal na itong sabik magkapatid ngunlt hindi na muling nagkaanak ang ina nito. 

"Really? I'm excited Dad! Where is she? I want to play with her, Dad!" Sabik na sabi nito. Nagtatalon pa ito sa tuwa dahil sa sobrang pagkasabik. Natawa nalang ang ama at ina nito dahil sa inasta ng batang babae.

"Baby, she's your cousin. But please promise me that you won't become mean to her? Is that clear?" Tumango tango ang bata at mas lalong nasiyahan nang sinabing pinsan niya ito. 

"I promise Mom! Where is she anyway? I want to see her Mom! Dad!" Biglang nagbago ang ekspresyon ng mga magulang nito. Nagkatinginan ang ama at ina nito bago sinagot ang tanong ng batang babae. 

"Ah Baby. She's sick but we can visit her if you want. Tomorrow siya ihahatid ng daddy niya dito but we can visit her.

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status