CHAPTER 13

She has been mumbling for a one week. No emotion, no care, nothing else to do but to drink alcohol and cry. No one even tried to approach her, not even her best friend. Sinubukan ng lalaking si Naijo na lapitan siya ngunit sinigawan at pinaalis lang niya ito. She’s not attending her classes. Hindi narin naituloy ang plano niyang ayusan si Naijo dahil sa nangyari. Until now she still does not understand why it is driving her away even though she is ready to take care of him. She did not expect this to happen in their relationship because she expected something different, to have a family with him.


Dinadalaw siya ni Edzel pero hindi niya ito pinapansin gaya ni Naijo. Tahimik ang condo ngunit ang paghagulhol niya ang nagpapaingay nito. Tinungga niya ang wine na nasa harapan niya hanggang sa magsawa ang bunganga niya. Hindi pa man niya nauubos ang wine nang bigla nalang siyang napaluha. 

“Is this my karma? Is it my punishment fo

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status