CHAPTER 14

She did not realize that she had fallen asleep after taking a bath. She still has a hang-over but she was able to fix himself even though he almost fell into a trance. This is her second heart break but the pain is seems like it's her first. She could not shed any more tears because she felt she had released them all. Why it's so unfair? Bakit laging may hadlang sa tuwing magmamahal ako? Am I really that certified  sinner?  Muling nanumbalik sa kaniyang balintataw ang sinabi ni Naijo kanina. Napakasakit ng natanggap niyang salita kanina, ngunit ipinagsawalang bahala niya lang ito lalo na't totoo naman ang sinabi nito sa kaniya. Mahina, marupok, tanga at bulag pagdating sa mga taong mahahalaga sa kaniya. Maybe, Naijo is right. I am coward and the strong he met before is gradually fading. Gusto niyang sabihin sa mga ito na ang ginagawa niyang paglalasing, pagmumukmok ay pahinga lang para sa kaniya. Perhaps she is used to drinking and sulking whenever frustration envelops her

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status