CHAPTER 15

Narating agad nila ang mansion ng mga Collins. Kinakabahan man ay pinipilit niya paring pinapatatag ang sarili. Huminga muna siya ng malalim at inayos ang sarili bago nilapitan ang lalaking nakatayo sa gate. 

"Kuya, I am Rhett's girlfriend. Can I come in? I want to talk to his sister for some important matters." Hindi pa man sila tuluyang nakakapasok ng biglang may lumabas na dalgang babae. Nakataas ang Isang kilay nito at umaapaw ang katarayang itsura. Nakasuot ito ng backless fitted dress na bumagay sa kaniyang balat Kung ganda lang ang pag-uusapan ay mas may mailalamang siya rito ngunit kung sa katarayan ay walang-wala siya sa kaharap niya ngayon. Ngumiti siya at pilit na inaalis ang kaba. 

"Why are you here? Masyado kang maaga para sa pagdating ni Rhett." Mataray nitong sabi at sinenyasan siya na sumunod. Nilingon niya muna ang kaibigan at sinenyasan na mag-paiwan kaya tumango ito. 

"I'm sorry for interrupting you

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status