Share

Chapter 21

"Paano namin mahahanap ang malaking balon sa bundok Himalaya?" Tanong ni Maria sa matandang babae na halos hindi na kumukurap. Para itong mangkukulam sa tingin niya. Pero sabi ay isa itong manggagamot,manghuhula at lahat na yata ay alam na nito.

"May iniwan akong palatandaan sa dadaanan ninyo, sa bawat punong madadaanan ninyo ay may puting pangulay akong idinikit doon." Sagot ng matanda sa kanya, napatango siya. Binalingan nito si Thaddeus.

"At ikaw, alam kong madami kang katangungan, itanong muna." Sabi ng matanda kay Thaddeus, nakita niya ang pagbaba at pagtaas ng gulung-gulungan nito sa leeg. Hindi siguro nito inaasahan na mababasa ng matanda ang nasaisip nito.

"Alam mo po ba na nanggaling ako sa hinaharap at–"

"Alam ko." Putol ng matanda sa sinabi ni Thaddeus. Muling nagsalita ang matanda.

"At sa takdang panahon ay makakabalik ka rin sa hinaharap." Sabi nito sa seryosong boses. Ma

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status