Share

CHAPTER 8: ANNOYANCE

A/N: This is a work of fiction. Names of characters, places and events are made by the author's imagination. Any situations were made coincidental.

Sera's POV

Agad kong itinulak ang lalaki at sinampal ito.

"Jerk!" sigaw ko rito. Tila wala namang narinig ang lalaki at basta nalang akong tinalikuran.

Aba! Bastos ah!

Hindi ko man lang nakita ang itsura at kung sino man siya! Ang kapal ng mukha! My first kiss!!! Huhuhuhu! I feel like I'm not a virgin anymore! Hinabol ko ang lalaki at sa bilis nito maglakad ngunit pagewang gewang ay nalingat pa rin ako dahil sa dami ng tao at nawala siya sa paningin ko!

"Where is he?!! Damn it! I need to find Vaughn first!" napakamalas ng araw na ito!

Araw araw pala simula nang pumasok a

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status