Share

CHAPTER 15.1: MENTOR (1)

A/N: This is a work of fiction. Names of characters, places and events are made by the author's imagination. Any situations were purely made coincidental.

3rd Person's POV

I'll be your superior and you're my junior.

I'll teach you what you want to learn.

You'll become my partner at all times.

I'll make it up to you.

I promise.

Napangiti si Vaughn sa kanyang iniisip. Iniisip niyang pagkatapos nito ay magiging maayos ang relasyon nina ni Sera at maging isang ganap na magkaibigan. Willing siyang turuan si Sera sa mga kailangang malaman at matutunan nito tungkol sa kompanya. Sa kabilang banda, tutol si Sera sa nais nito. Umiiral ang pride niya at nais niyang siya mismo ang umalam ng lahat ng impormasyon tu

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status