Share

Kabanata 24

Kabanata 24

Pokers

I have already plan for the upcoming birthday of that president. I have a gown to wear for it and it's all already. Bukas pa naman ang nasabing party kaya may oras ako ngayon para magsimula sa proseso ng gagawin ko kong negosyo.

I have plan to build a mini coffee, just for welcoming my business. Sunod na ako magbabalak ng malaki at mga branch nito kapag naging maayos ang kalalabasan ng unang bukas ko ng coffee shop.

May maganda na akong naisip na design para sa coffee shop, it's just freedom coffee shop. Kumbaga kung sino man ang papasok at o-order ng kape sa shop ko, mayroon akong freedom wall para isulat lahat ng nararamdaman o hinaing ng mga customer ko. I want them to feel free while inside my coffee shop.

Every freedom wall is for my customer. Kung may gusto silang isulat, libre at walang bayad. It's kinda not new but I love that style. Kasi sa ganyang paraan, nailalabas ko ang lahat ng nararamdaman sa puso. It gives me freedom to write and shout all my exper
Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status