Chapter 8 - R18

Kanina pa paikot-ikot si Crystal sa loob ng sala. Nasuri na niya ang bawat kabinet na nasa kusina. Maging ang banyo, lahat mga elegante. Hindi mo masasabi na mumurahin ang mga gamit na andoon. 

Hindi siya mapalagay dahil sa sinabi ni Jun-Pyo bago pumasok sa loob ng kwarto. Hindi niya alam kung pwede na ba siyang umuwi o gagawin na nila 'yon. Bahagyang namula ang mga pisngi ni Crystal nang maisip iyon. 

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status