Share

8. Stupid Ex-Boyfriend

CHAPTER EIGHT

Ang dami kong naiwang gawain sa Reign’s Realm. Hindi ako pumasok sa trabaho for almost a week now kaya tambak na ang mga ito. I shouldn’t have listened to Manang. Dapat nagtrabaho na lang ako. Seeing all these pending works and papers makes me want to never work again. Inunat ko ang likod ko at sumandal sa swivel chair. I was playing with my pen, letting myself engulfed with my thinking.

Muling pumasok si Lolay sa opisina ko. May dala s’yang iba pang papeles. I rolled my eyes when she caught my eye. Ngumisi lang ito.

“Sorry Miss Sy. Quits lang tayo, noong absent ka ako ang stressed dito.” she told me nonchalantly. Muli ko s’yang inirapan. “By the way, may samples ng tela dumating mula sa suppliers, tingnan mo na lang kung anong ia-approve mo.”

I nodded.

“One more thing Miss Sy, the new owner of the land was very persistent. Sinisingil n’ya

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
Comments (1)
goodnovel comment avatar
Ayna Faith Loyola
hsjdjsjwjsjsj
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status