Share

CHAPTER 1

Kabanata 1

ANG ORIHINAL NA sadya lamang ni Sheeva sa terasa sa ikalawang palapag ng souvenir shop ay sumagap ng preskong hangin at mag–yosi. Ang lagay ay hindi niya nalabanan ang kanyang antok at napa–siesta siya nang wala sa oras sa coastal rocking chair sa terasa.

Kung hindi lang dahil sa maingay at nakakabulahaw na huni ng tatlong diamond dove niyang mga alaga na sina Kiko, Chito at Gloc malamang ay hatinggabi pa siya magigising.

Bumangon si Sheeva mula sa coastal rocking chair at nag–inat–inat. Nakaharap ang terasa ng souvenir shop sa karagatan kaya malaya niyang nalalanghap ang nakapasariwang hangin.

Wala sa loob na umikot ang mga mata ni Sheeva nang matanaw niya sa shoreline ang dalawang kaibigan ni Hydrus na sina Uno at Junger na nakikipagharutan sa limang French girls na guest ng Hydrus Haven. 

Shameless manwhores, she spit mentally.

Dahil misyon niya ang bakuran si Hydrus Horizon Hugo kung kaya’t saklaw na rin ng kanyang masigasig na pagsubaybay kay Hydrus ang tungkol sa mga kaibigan nito. She knew about him being involved in an unfathomable brotherhood so as their clandestine hive which they called Triple Hub island. 

She knew a little about some of his fratmates, particularly Unorazio, Junger and Ivor who were frenziedly spending a lot of time at the sinful beach resort.

Inalis ni Sheeva ang mapagmatiyag na mga mata sa shoreline at inayos ang kanyang leather belt bag. Kapagkuwan ay hinugot niya mula roon ang pakete ng Marlboro ice blast kasunod ang lighter at humugot ng isang stick.

She inserted back the cigarette pack inside her belt bag. She patted the upper part of the cigarette's stick at her long, unpolished thumbnail before she pressed and popped the iceball inside the cigar’s filter. She was watching the lighter’s flame upon lighting her cigar.  Sinusuklay ni Sheeva ang mahaba at makapal na kulot niyang buhok gamit ang kanyang kamay habang humihithit sa kanyang sigarilyo.

Oh life. Kailan ba ako makukulong sa resort na ‘to? I wanna breath in the life I had before I... 

She sighed inwardly. She felt her chest being clasped as her mind went into a deep and unnecessary thoughts.

Her past life? Saan nga ba niya matatagpuan ang daan pabalik sa nakaraang buhay niya gayung matabang sa loob ng kanyang memorya na ipaalala iyon sa kanya?

Bumuntong–hininga si Sheeva and smoked her cigar once more. Her eyes unknowingly shut closed while devouring the enhanced menthol taste and flavour of the cigar.

“It is confirmed, girls. He has difficulties in achieving an erection. He's insufficient to have sex.”

“No way! No way! Hydrus can't be impotent!”

Marahas na napatingin sa baba si Sheeva nang marinig ang blatant na diskusiyon ng tatlong babae sa ibaba. Hindi tiyak ni Sheeva kung mababa nga ba talaga ang ikalawang palapag ng souvenir shop o sadyang malakas lang ang tsismisan ng tatlong babae.

Ang mga lintik! Sa dami ng puwedeng gawing pulutan sa tsismisan nila, si Hydrus pa talaga? Were they asking for a complicated life, weren't they?

Sheeva knew for a fact how much Hydrus detested when people shown too much curiosity about his personal affairs. Ni hindi ito umaalis ng Hydrus Haven to make sure that those nosy people, particularly the annoying and snoopy paparazzi won't scoop even a little piece of detail about his recent lifestyle.

Kung noon ay suki ang nuknukan sa kaguwapuhan nitong mukha sa Turkish at Philippine tabloids at sa kaliwa’t kanang elite magazine na nagfi–feature ng mga wealthy eligible bachelor sa mundo, ngayon ay ikinukulong na lamang nito ang sarili sa Hydrus Haven. Thanks to his friends’ influence and firm suggestions to develop the resort and open it to the public. Sa paraang iyon ay kahit papaano ay may nakakasalamuha si Hydrus na ibang tao. Nga lang ay napakailap talaga nito. He only came out of his private villa when his friends came over.

He's too untouchable. Aloof and not to mention the grumpiest man she knew. Nga lang ay sadya talagang may malalanding babae na patuloy pa ring umaaligid kay Hydrus. And that's where her ulterior mission started. Ang tiyaking walang sino mang babae ang makakalapit kay Hydrus. No one's gonna gain his interest, neither in sexual nor romantic way. No one!

“You can't be sure about that, Kiera. Maybe he did not find you interesting in bed at all that was to why he wasn't get aroused.”

Sandaling napaisip si Sheeva dahil tinablan siya ng haka–hakang may erectile dysfunction si Hydrus. She wanted to laugh at their faces. 

Difficulties in having a boner? Were they kidding? Yesterday, in his private saltwater pool, she felt his stiffed manhood behind her. Ano iyon? Guni–guni lang niya? 

Surely not. Kaya nga siya puyat at basta na lamang nag–siesta kahit ipinaubaya sa kanya ni Vivian ang souvenir shop dahil hindi siya pinatulog kagabi ng kakatwang sensasiyong lubhang nakakagambala sa kanyang sistema.

Those bitchy girls really annoyed her for spreading a false rumor. 

“Were you saying that I am ugly? Do you want me to slap your mouth,  you bítch?” The Kiera girl angrily huffed.

“Your words, not mine. And call me bítch again, I'd probably smack my fist into your face!”

“Finesse, girls. Finesse, okay? Don't you pick a fight or else Hydrus will mercilessly throw us out of the resort.” Pumagitna sa nagkakainitang dalawang babae ang isa pang kasama nila.

“Blame it to her! She's such an exasperating wench, Roux!” 

“Look who's talking! Coming from the harlot who bedded half of Italy. Bítch!”

“Fúck you!”

“Damn! I'm outta here! You want a girl fight, then there you go.” 

Nang um–exit ang referee ay hindi na nagpapigil ang dalawa at nagsabunutan ang mga ito sa harap ng souvenir shop. 

Saya!

Nanonood lang si Sheeva sa away ng dalawa nang dumating si Vivian.

Si Vivian ang nagma–manage ng souvenir shop sa Hydrus Haven. Ayon dito ay malayo itong kamag–anak ng ina ni Hydrus. Si Vivian ang nag–iisang tao sa Hydrus Haven na hindi mangkukulam ang tingin kay Sheeva. Vivian is naturally kind-hearted person. She never discriminated her behind her unusual image. Hindi nito kailanman ipinaramdam kay Sheeva na unwelcome siya. Hindi siya nito pinintasan katulad ng treatment na nakukuha niya sa mga guest at ibang empleyado sa Hydrus Haven.

Dahil peacemaker ang drama ng Lola n’yo kaya hindi ito nag–atubili na awatin ang dalawa.

“Do not meddled with us, fúck off!” Bulyaw ng babaeng nagngangalang Kiera sa umaawat lang sana na si Vivian.

Dahil kapwa nalulunod sa galit at hindi na makontrol ng dalawa ang bugso ng emosiyon kaya naitulak ng isa si Vivian.

“Hija de púta!” she cursed out loud and threw her lit cigarette to the exasperating women. 

Tinakbo ni Sheeva ang hagdan pababa ng souvenir shop at nagpamalas ng kawalang–bahala nang hinila nito ang burgundy red na buhok ng babaeng tumulak kay Vivian. Hinila pa niya ng mas malakas ang buhok ng babae hanggang sa itinulak niya ang dalawa sa ornamental champak tree. Iyon ang karaniwang makikitang puno sa Hydrus Haven.

“‘Tay kayo! Mga de pútang anak ng sinampalukang pepé! Kanina pa ako nagtitimpi sa inyo, mga letse kayo!” Singhal ni Sheeva.

Hindi niya tiyak kung masyado lang ba siyang malakas dahil hindi makaganti sa kanya ang dalawang babae. Humihiyaw at dumadaing ang mga ito.

Akmang tatantanan na sana niya ang dalawa dahil satisfied na siya sa pagbibigay dito ng leksiyon nang may kamay na bakal ang humigit sa braso niya. 

She forcefully swivelled only to meet the raging pair of eyes of Hydrus Horizon Hugo. She was shocked to the core. May umakyat na panic sa dibdib ni Sheeva habang nakatitig sa mukha ni Hydrus. He's undeniably handsome, sexually appealing and so damn desirable but his eyes held something that will surely cause an uncontrollable dread.

“Wala ka talagang naidudulot na maganda sa resort na ‘to, ano? You were deposited snakes inside the women guests’ villas one time then picking up a fight next.” His tone was firm, offensively accusing.

Sa likuran nito ay nakita niya si Vivian na inaasikaso ni Ivor at Junger. 

“You’re such a pain in the ass! Sinasagad mo talaga ang pasensiya ko. Alam mo bang napipikon na talaga ako saiyo at sa lahat ng gulong dinadala mo rito?” 

Lalo pang hinigpitan ni Hydrus ang pagpilipit sa braso ni Sheeva. It was punishing. Tila ibinuhos nito sa paraan nito ng kapit sa kanyang braso ang lahat ng disgusto nito sa kanya.

Umirap si Sheeva. Dahil malaya ang kanyang isang kamay kung kaya’t nagawa niyang halungkatin ang kanyang leather belt bag at walang kahirap–hirap na humugot ng isang stick ng Marlboro ice blast.

She was about to light it up when Hydrus angrily slapped it off her hand.

“Nananadya ka ba talagang pikunin ako? Can't you see, I'm fúcking talking to you! Have a decency to act properly. Nakakabastos ang akto mo.” Impatiently, he hissed. “Kababae mong tao, naninigarilyo ka!”

Napabuntong–hininga si Sheeva at naipilig ang ulo.

“You were not talking to me, you're definitely accusing me. I did not imagine that you could jumped into a wrong conclusion without doing any systematic inquiries.” Sumubok ulit siya na humugot ng yosi pero ganoon ulit ang ginawa nito.

Bumuga siya ng hangin. Baah! Kung makatampal ng yosi ko, akala mo naman may ambag.

Kung hindi lang dahil sa utang na loob niya sa mga taong dumamay sa kanya noon ay baka nilason na niya si Hydrus. Pasalamat ito dahil tungkulin niyang umaktong protective dito dahil sa totoo lang, nakakasakit na minsan ang mga bulyaw nito.

“Pakialaman mo na lahat ng kiliti ko sa katawan pero ‘yong pagyo–yosi ko, iyon ang huwag mong panghimasukan!” she calmly asserted, bravely catching his venomous glares.

“You think I cared about you being a Chainsmoker? Hell no! Saiyo wala akong ni katiting na paki pero kay Vivian, mayroon. Sa tingin mo hindi makakasama sa pamangkin ko na nasa sinapupunan niya iyong usok sa sigarilyo mo? You get my point, didn't you?” Naniningkit ang mga mata nito gawa ng matinding iritasiyon.

“Dirk, tigilan mo na iyan. Ikaw rin baka resbakan ka ng mga alagad niyan,” suway ni Ivor kay Hydrus. Peke itong ngumiti kay Sheeva. “Hi, Sheev. Say hi to Valak for me.”

Imbes na mainis ay nginisihan na lamang ni Sheeva ang loko–lokong kaibigan ni Hydrus. “Sige ba. Iyon lang naman pala e. Asahan mong makakarating, Junger. Asahan mong dadalawin ka niya mamaya sa panaginip mo.”

Napangiwi ito at napalunok. “Huwag na nga lang, Sheev. Baka maapektuhan pa ang konsentrasiyon ko mamaya. Tatlong bebot pa naman ang napangakuan ko ng serbisyo tonight.”

Nagkibit ng balikat si Sheeva. She intentionally dropped her eyes to Hydrus’ hand that was gripping her arm. She grinned maliciously. “Mukhang nag–i–enjoy ang kamay mo sa braso ko, ha? Ganiyan ka pala kapag napipikon, Waifu? Oh how I love a rough lover.” 

Tumiim pa ng husto ang bagang nito bago binawi ang kamay. “Fúck it off!”

“H–hydrus, pasensiya ka na. Si Sheeva kasi—”

“Oh, Vee.” Pinasigla ni Sheeva ang kanyang boses. Nagtagumpay siyang i–divert ang sasabihin ni Vivian. “Kumusta si baby? Babae, ano? Tama ba ang hula ko?”

Lumiwanag ang mukha ni Vivian. “Oo, Sheev. Tama ka, babae nga ang baby ko.” 

Pumunta kasi si Vivian sa bayan para sa monthly prenatal check–up nito. Sa araw na iyon malalaman ang gender ng baby nito. Sa nakaraang check–up kasi ay undistinguished pa ang gender. 

“My instinct is accurate then. Ganoon talaga kapag babae ang ipinagbubuntis, you suffered more inflammation at extreme mood swings. Tapos matatamis pa ang cravings mo, though those were not scientifically true pero you are showing those signs that you're carrying a girl.”

Hindi maipaliwanag ni Sheeva kung saan nagmumula ang kakatwang galak na umahon sa sistema niya. Isa sa rason kung bakit malapit ang loob niya kay Vivian ay dahil nagdadalang–tao ito. Hindi buo ang araw niya kapag hindi niya nakakausap ang maliit na umbok sa tiyan nito.

She was unexplainably delightful when she does it. 

“You talked like an experienced woman who got pregnant, Sheeva.” Vivian chuckled cheerfully. “ Ang dami mong alam sa pagbubuntis. From don't eat raw meats to do eat sea foods. Parang maalam ka. Minsan gusto ko nang isipan na nabuntis ka na dati.”

Tila naitulos si Sheeva sa kanyang kinaroroonan. Hindi lang siya ang natigilan sa opinyon ni Vivian dahil bukod sa kanya ay mataman ding nakikinig si Hydrus sa kanila.

She cleared her throat and laughed fakedly. “Mapagbiro ka talaga, Vee. Virgin pa ako, ‘no with capital V plus St. Peter traditional memorial life plan.”

Alanganing ngumiti si Vivian. “Ang totoo ay binibiro lang kita. Nga pala, thank you sa pagtingin ng souvenir shop, Sheev. You're an angel sent to me from heaven.”

“Angel? May angel bang kauri ni Valak at Mallificent, Vee?” Alma ni Ivor. “No offense meant, Sheev, pero bakit hindi ka magsuot ng normal na damit? Nakakamangha lang isipin na hindi pa sumusuko ang katawan mo sa makakapal at mahahaba mong temple dress.” 

“Nakakamangha rin isipin na hindi pa sinusukuan ng títi mo ang katawan mo sa pag–o–overuse mo sa genital organ mo, Ivor. Entremetedo ka! Sige, Vee. Mauna na ako. Dadaan pa ako sa Chapel e.”

“Sige, Sheev. Take care. Dumaan ka sa villa ko mamaya. Sagot ko na ang hapunan mo. Naaawa na ako sa sikmura mo. Simula nang dumating ka sa beach house na iyon ay wala kang ibang makain kundi mga instant food lang. Masama iyon sa kalusugan, Sheeva.”

“Aahh... E...”

“Huwag ka nang mag–aksaya ng oras sa babaeng iyan, Vee. She's suicidal so let her. Kung siya nga ay walang pagkabahala sa sarili, iyong iba pa kaya,” ang huling pahayag ni Hydrus bago umalis kasunod si Ivor at Junger.

Tumalikod na rin si Sheeva ngunit hindi pa man siya nakakalimang hakbang ay may pinahabol si Vivian sa masungit nitong pinsan. Siguro akala ni Vivian ay malayo na siya dahil lumiko siya papunta sa likod ng souvenir shop.

“Listen, Hugo! Tinulak ako ng dalawang babae na inaway ni Sheeva kanina. Bago pa dumating si Sheeva ay nagkakagulo na ang dalawa. Walang kasalanan si Sheeva sa gulong iyon, Hydrus.”

Iyan kasi! Mapagpaniwala sa kuwentong–barbero. Nakakainis ang ugali nito.

“Do not bother yourself to cook, Vee. I will just ask someone to deliver foods to her house.”

Ay medyo nakakainis na lang pala. 

“Such a suicidal hoodoo! Saan ba nanggaling ang babaeng iyan?”

Sheeva froze and whispered, I swear you wouldn't want to know where I came from, Hydrus.

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status