Share

CHAPTER 5

Kabanata 5

SI NENA AY BATA pa, kaya ang sabi niya ay um um um ah ah. Si Nena ay dalaga na, kaya ang sabi niya ay um um um ah ah. Si Nena ay mumu na, kaya ang sabi niya ay um um um ah ah…

Hindi naawat ni Sheeva ang kaniyang tawa habang pinapanood ang mga bata sa baryo ng Elcano na masayang naglalaro sa maliit na liwasan sa tapat ng chapel. 

Nalilito at lubos na naaaliw ang kaniyang mga mata sa mga batang naglalaro ng mga tradisiyonal o mga indigenous na laro ng mga kabataang Pinoy katulad ng luksong lubid, Chinese garter at iyong ibang kabataang lalaki nama’y kinakarer ang larong luksong baka at patintero. Paminsan-minsa’y hindi mapigilan ni Sheeva ang mapaigtad sa kinauupuan niyang lumang concrete bench sa tuwing may nadadapa o natitisod na bata ngunit tuloy pa rin naman ang mga ito sa pakikipaglaro.

Ang maliit at payak na baryo ng Elcano ay ang pinakamalapit na residential area sa Hydrus Haven. Mahigit kinse minutos ang iginugugol ni Sheeva sa paglalakad mula sa kaniyang inuupahang bahay patungo sa barrio Elcano tuwing araw ng Linggo upang um-attend sa mesa. Gawa ng walang palya niyang pagsisimba sa maliit na chapel sa nasabing baryo kung kaya’t sa pagdaan ng mga araw at buwan at napalapit na si Sheeva sa iilang taga roon lalo na sa mga Altar server ng chapel.

“Ate Mumu, hindi pa po ba ikaw uuwi do’n sa baryo ng mga mayayaman?”

Bahagya pang nagitla si Sheeva at eksaheradong napasapo sa kaniyang dibdib nang lumitaw ang isang babaeng paslit sa kaniyang gilid at kagyat na umupo sa kabilang gilid ng bench.

“Danaya, bakit nandito ka sa plaza? Nasaan si Nanang mo?” she queried quickly to the little girl. Kaagad naman siyang napangiti nang mapansin na suot ni Danaya ang paris ng snap hair clip na may disenyong swan. Bigay niya iyon sa paslit noong huling beses niya itong dinalaw sa bahay ng mga Lucio.

“Nasa loob pa po ng simbahan si Nanang, Ate Mumu. Iniwan niya ako sa upuan kasi naglakad siya sa gitna ng simbahan tapos nakaluhod lang siya. Normal pa rin naman po si Nanang, ‘di po ba, Ate Mumu? Inisip ko na kaya siya naglakad ng nakaluhod papuntang altar para may originality siya. At hindi ko na lang inisip na baka kagaya na siya ni Aleng Lucrecia, iyong baliw pong ale doon sa tapat ng panaderya ni Mang Junior.”

Ang maaliwalas na ngiti sa mga labi kanina ni Sheeva ay pilit na binubura ng matalim na emosiyong dulot sa kaniya habang pinapakinggan ang mapungay na hinaing ni Danaya. “Ang daldal mo masiyadong bata ka. Hay naku!” aniya at kusang inabot ang isang snap hair clip sa buhok ng bata at inayos iyon. The sore inside her chest was growing as seconds gone by. She stifled her sobs when she got Danaya’s hair fall in her hand.

Sheeva decided to untouched the little girl’s head. Nang silipin niya ang mukha ni Danaya na nakausli na ang nguso nito at naroon ang inggit sa mga mata nito habang nanonood sa mga batang malaya at walang inhibisiyon na nakikipaglaro sa kapwa nila bata.

“Gusto ko laruin iyong piko, Ate Mumu pero sabi ni Mara na bespren ko ay hindi raw ak puwedeng sumali sa kanila. Bad ba sila, Ate Mumu?”

Sheeva cleared her throat. “Actually hindi sila bad. Hindi ka nila inaaway o tinataboy. Bespren pa rin kayo at alam kong gustung-gusto rin nila Mara na makalaro ka. Nga lang, Danaya, dapat ay magpagaling ka muna. Lahat ng gamot na binigay ni Doc saiyo, kailangan inumin mo. Iyong mga gulay at prutas na ipinapahatid ko saiyo araw-araw dapat kinakain mo iyon para puwede na ulit ikaw lumabas at makipaglaro kay Mara.”

Ang paslit na si Danaya ay may Leukemia at dalawang linggo na ang nakakaraan ay sumailalim ito sa chemotherapy sa Manila. Malapit kay Sheeva ang bata sapagkat ang adoptive parents nito ay kapwa altar server sa chapel.

“Gano’n ba iyon, Ate Mumu? Iyong pumpkin lang naman po ang masarap na gulay e. Ayoko po sa ampalaya at sa iba.”

“Arti, besh! Sige ikaw din. Kapag hindi mo kinain iyong mga ipinapadala ko saiyong gulay, hindi ko na ibibigay saiyo si Salbakutah. Sige ka!” Kunwari ay pangba-blackmail niya sa bata. Hiling kasi nito na magkaroon din ng pet na fennec fox katulad niya.

“Madali naman po akong kausap, Ate Mumu. Basta kapag malakas na ako at gumanda ulit, dapat isama mo ako sa lugar ng mayayaman.” Tukoy nito sa Hydrus Haven. Halos lahat kasi ng taga Poza Rica, kabilang ang mga residente sa baryo ng Elcano ay pangarap na makapasok o masilayan man lamang ang loob ng Hydrus Haven.

“Pramis. Dadalhin kita roon at magsi-swimming tayo. Apir!”

“Apir, Ate Mumu!”

Nang samahan ni Sheeva pabalik sa loob ng chapel ang batang si Danaya ay malinaw niyang narinig ang dasal ng Nanang ni Danaya.

Mabigat pa rin ang loob ni Sheeva nang naglakad siya pauwi sa beach house. Tila siya nakalutang sa ire at nasa alapaap ang kaniyang utak. Sinadya niyang dumaan sa dalampasigan pauwi sa kaniyang bahay dahil ibig niyang pagmasdan ang masungit na alon. Noon lang siya napakurap nang mag-ring ang kaniyang cellphone.

Ang numero ng Boss ng tattoo shop na kaniyang ini-ekstrahan ang lumitaw sa caller ID kaya kaagad niya itong sinagot. 

“Hindi pa huling lingo ng buwan kaya huwag mo akong tawagan, Goldfinger! Hindi tayo close.” 

She was not surprise at all when she heard the hearty laugh of her Boss.

“I know, I know, hoodoo girl.” Naiirita si Sheeva sa malulutong na tawa ng kaniyang kausap sa kabilang linya.

“Tigilan mo ang katatawag sa akin ng ganiyan. Napipikon ako baka gawin kong kalawang ang gold sa apelyido mo!” She held back a cuss.

“Ang init ng ulo mo masiyado. Hindi ka na naman ba pina-iskor ni Hugo?”

“Tumahimik ka! Ano’ng sadya mo bakit ka napatawag ng wala ang permiso ko, aber?”

“Well, I just wanna ask you if you are free tonight, Sheev? I have a big time client tonight.”

“So sino? High profiled criminal? Sicilian Mafia ba iyan?”

“Damn you. No!” Singhal sa kaniya ni Grazz.

“Sige. Magkano?”

“He offered 100,000 pesos for an intricate Asian style piece.”

Iyon ang sagot sa suliranin niya. Ang perang kikitain niya sa gabing iyon ay malaki ang maitutulong sa pagbili ng mga kakailanganing gamot para kay Danaya. Answered prayer. Easy money.

“So I think it is a yes.”

“Sure ba! Pero ipasundo mo na muna ako rito sa mga alipores mo riyan, Grazz. Ayaw kong mag-commute e! Alanganin na sa oras.”

“Masusunod! Deduct ko na lang sa talent fee mo. Ciao, hoodoo girl.”

I HAVE ALREADY sent the files that you needed, dirk. Do check it out!

Iyon ang laman ng mensahe na natanggap ni Hydrus mula sa kaibigan niyang si Wind Westscott Warfield na siyang successor ng Westscott Airways. Noong araw na nabanggit sa kaniya ni Nicole na sinasambit hindi umano ni Sheeva ang Westscott Airways sa panaginip nito ay nagkaroon siya ng urge na bahagyang mag-imbestiga to feed his pathetic curiosity.

Through his android phone, Hydrus tapped an icon that leaded him to that said email. Sumalampak siya sa bamboo settee na nasa balkonahe ng kaniyang private villa at sumimsim mula sa matapang na alak na laman ng kaniyang baso. He refilled his glass with rum and dropped an ice cube into it. He absentmindedly stirred the glass while he browsed through the email.

Displaying 1 of 20

July 24, 2017

Westscott Airways Flight JT-712 crash.

Crash investigators said that the aviation accident was caused by a bad weather. Flight JT-712 was hijacked by group of men from and forced the pilots to fly according to the hijackers demands. Flight JT-712 supposed to land in Ankara Esenboga Airport and it was taken off from Skopje International Airport. 35 out of 416 passengers were shoot dead by the hijackers, 102 were killed due to the crucial crash, 109 persons were still missing as of today while the rest are fully recovered. 

Tila nilalamutak ang dibdib ni Hydrus habang isa-isang pinoproseso ng kaniyang utak ang mga nakatala sa natanggap na file. Hanggang sa napadpad siya sa pahina ng mahabang listahan ng mga nawawala pa ring pasahero ng Flight JT-712. Sa 109 na nakatalang pangalan sa ilang pahina na iyon ay sa iisang pangalan lamang huminto ang kaniyang mga mata.

69. Lazarova, Sheeva Mae, Corporal

25 years old when the accident took place. 

Residing at Vostanicka street, Skopje, North Macedonia

Single 

Ballet instructor

Guardian: Atty. Gavril Pavlos Lazarova

“Fuck!” Malakas na naisambit ni Hydrus atsaka marahas na pinindot ang power button ng kaniyang cellphone. “Holy fucking shit!”

Hindi niya alam kung bakit sobra siyang apektado sa impormasiyong nalaman sa araw na iyon. Isa lang ang kaniyang natitiyak at batid niyang may nabubuo na naming malasakit sa dibdib niya para kay Sheeva. He couldn’t even imagine how difficult and painful for someone like Sheeva Mae to live a life after a crucial life tragedy, yet he was there, acting like a heartless son of a bitch all along and mistreating the poor woman.

Dapit-hapon ay hindi na kinontra pa ni Hydrus ang kagustuhan ng kanyang mga paa na puntahan ang beach house na inuupahan ni Sheeva. He decided to apologize to her and make things right between them when he found someone outside the beach house gate.

Dala ng pagtataka ay napakunot ang noo ni Hydrus. “Mr. Stefanov,” kuha niya sa atensiyon ng Macedonian guest sa kaniyang resort.

“Hey, mate. I was just waiting for Sheeva to come out,” anito na lalong nagpalago sa kaniyang kuryusidad. He was expecting the Macedonian national to show displeasure for Sheeva after the incident happened when one of Sheeva’s guard dog attacked Mr. Stefanov’s girlfriend.

“What’s the matter? Why are you still here waiting for here? Both parties were already cool regarding with the attack incident where your girlfriend-”

“I wished to see Sheeva because of other matter, mate and Aleksjandra is not my girlfriend anymore.”  Alanganing ngumisi ang kaniyang kausap bago muling sumulyap sa beach house na nasa kanilang harapan. 

Hydrus tilted his head. “Seems to me that the house is empty.”

“I can still wait.” Giit ng lalaki. Tila wala nga yata itong balak na umalis sa harapan ng beach house hanggang sa hindi nito nakakausap ang taong pakay nito.

“Alright then. By the way, looks like you know her too well, don’t you?” Tumitig si Hydrus sa lalaki at hustong inaabangan ang inaasam niyang sagot mula rito.

“I do. Sheeva was my long-time girlfriend.”

Napapantastikuhan si Hydrus sa discomfort at disappointment na lumusong sa kaniyang Sistema nang marinig ang tugon ng lalaki. Hindi niya inaakala na ganoon kalalim ang koneksiyon nito kay Sheeva.

“But she doesn’t remember the past that we have. She doesn’t remember me.”

“Yeah? What do you mean by that?”

“She has an amnesia.”

“She has what?” 

Maglalaan pa sana ng oras si Hydrus sa pag-uusisa sa lalaki nang sakto namang inistorbo ang conversation nila ng isang tawag sa kaniyang cellphone.

“Damn, dirk! What the fuck?” 

“Yeah, the real fuck, dirk. Oh do you missed the real actions and more I know! Xeffos will be arrived in your territory in any minute now to fitch you. We will have the tattoo session tonight in El Sacramento, dirk. Surprise!”

“Damn you all!”

“Galaw na! I am sure you will have a blast tonight.”

“It is gonna be a trouble to me, fuck you!”

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status