Share

CHAPTER 6

Kabanata 6

A PAIR OF menacing hazel eyes with gold flecks bored into her the moment she stepped inside of Goldfinger Ink Hub. Those eyes seemed so unhappy upon seeing her— her outfit rather. Hindi pa nakuntento ang naaalibadbarang mga mata na iyon at makailang beses pa itong iniksamen ang kaniyang kasuotan na waring isa siyang takas sa asylum.

“What the hell are you wearing?” Napapantastikuhang bungad na tanong sa kaniya ni Grazz Grygor Goldfinger— the owner of Goldfinger Ink Hub and the bastard who possessed those hazel eyes with gold flecks that still gazing at her unjustly.

Inikot ni Sheeva ang kaniyang mga mata at tumuloy sa tattoo hub kasunod si Ranz na siyang inutusan ni Grazz na sumundo sa kaniya sa Poza Rica. Padabog siyang umupo sa visitor's bench at mabilisang pinukol ng masamang titig si Ranz na isa ring tattoo artist sa Goldfinger Ink Hub.

Grazz had a client. Not just a commoner but she recognized her as one of the trendsetter celebrities in local and a YouTube vlogger at the same time. The television icon was having a vag tattoo from Grazz with a ouija design— that's in her pubic area.

Sheeva decided to ignore their client's presence. “Anak naman kasi ng sinampalukang pépe! Napakaapurado kasi ng kulugong iyan! ‘Di man lang ako pinagbigyan na makapagbihis sa palikuran doon sa dinaanan naming gas station.” Mataray na sumbong niya.

“Alam mo namang totally na iba ang get up ko kapag nasa Hydrus Haven ako.” Inis pa niyang dagdag.

Ngunit ang bruhong si Ranz ay dinaanan lang siya at kinulikot ang kung anu-ano sa laptop. He'd been ignoring her prying stares since they've arrived.

Dumbass!

And I wonder why do you have to look different in front of Hydrus. Whenever you're here, I know you liked throwing yourself in some revealing clothes pero mukha kang miyembro ng kulto kapag nasa Hydrus Haven ka. Seriously, what's the real catch?” Naiiling na pahayag ni Grazz bago ibinalik ang atensiyon at focus sa ginagawa.

She withdrew her eyes from Grazz. Ramdam ni Sheeva ang kakaibang kabog ng kaniyang dibdib sapagkat kinakabahan siya sa ideya na maging si Grazz na kilala niyang walang pakialam sa paligid ay nakakabuo na rin ng agam-agam sa ikinikilos niya.

Bagaman at hindi ito masyadong palapasiyal sa Hydrus Haven, hindi tulad ni Uno, Ivor at Junger ay expected na ni Sheeva na nakakarating pa rin kay Grazz at sa iba pang miyembro ng Triple Hub fraternity ang pag–exist niya sa buhay ni Hydrus. Baka nga sobra-sobra pa ang kuwento ng mga ulupong na tatlong suki sa Hydrus Haven tungkol sa kaniya. But she doesn't mind whatever they said. Kumpiyansa siya na malabong malaman ng mga ito, lalo na si Hydrus ang kaniyang totoong pakay.

Bagkus na magbigay ng reaksiyon ay inilagay na lamang ni Sheeva ang dalawang kamay sa bandang pelvic niya at dahan-dahan na nag–inat ng gulugod. Medyo napagod siya sa biyahe mula Poza Rica. Maliban sa pagod ay nagugutom na rin siya.

Kahapon pa kasi siya hindi makakain ng maayos matapos ang engkuwentro nila ni Hydrus sa souvenir shop.

Magkahalong tampo at galit ang nabuo niya sa kaniyang dibdib para kay Hydrus. Batid naman niyang wala siyang saysay sa buhay nito at aminado siyang panggulo lang siya sa resort na pinakamamahal nito pero hindi naman tama na pagsalitaan siya nito ng ganoon ka-heavy nang hindi man lamang inaalam ang totoo.

Tapos nakisali pa sa eksena si Stefanov kaya lalong nadagdagan ang suliranin na iniisip niya. Bagaman at guwapo, makisig at amoy mayaman ay hindi mahanap ni Sheeva sa kahit saang sulok ng kaniyang dibdib ang ispasiyo na inuukupahan ni Stefanov kung totoo ngang matagal niya itong naging nobyo.

Her memory illness did not touch her soul and heart kaya malabong wala siyang nararamdaman kapag nasa harapan niya si Stefanov. Maybe she was already over him a long time ago.

“Kaya hindi ko masisisi si Hydrus kung sisipain ka niya palabas ng resort niya. If I were him, I had already kicked you out of my life after the troubles you've made. And the recent one was the worst. You're unbelievable.”

Nahirapan si Sheeva na kumapa ng sagot kay Grazz. Kung siya ang masusunod ay ibig niya munang iwasan ang usapin na may kinalaman sa walang puso na Hydrus na iyon. Sa ngayon ay tila isa itong napakamapanganib na kamandag na nais niyang ilagan.

“Maiba ako. Sino ba iyong kliyente ko tonight? Mukha siyang galit sa pera para magbayad ng 100,000 thousand para lang sa simpleng medium tattoo design.”

Naipilig ni Sheeva ang kaniyang ulo nang mahuli niya ang secretive na pagtaas ng sulok ng labi ni Grazz mula sa kinaroroonan nito.

“Well, let's just say that money isn't an issue for him. He doesn't even mind spending 3,000 dollars per hour for just a simple ottoman-inspired design.” Salaysay ni Grazz na animo’y kilalang-kilala nito ang kaniyang kliyente.

His playfully secretive tone made Sheeva raised an eyebrow out of suspicions.

“Galanti.” Komento na lamang niya. Binalewala niya ang hindi magandang napupuna niya sa ikinikilos ni Grazz. Tutal naroon na rin naman siya at kailangan niya ng instant money para maiabot sa pamilya ni Danaya kaya tuloy ang session.

Isa pa, escape niya rin iyon para panandaliang makalimot sa kaniyang sama ng loob sa hudyong si Hydrus. She deserves to party out after the tattoo session. Isa din iyon sa rason kung bakit pumayag siya sa inalok na kliyente sa kaniya ni Grazz.

“He simply needs a trusted and skilled professional for his genital tattoo.”

Patayo na siya ng mga sandaling iyon para sana umakyat sa ikalawang palapag ng tattoo parlour nang sabihin iyon ni Grazz.

Genital tattoo?

Genital?

Ilang segundong naestatwa si Sheeva bago niya naigalaw ang kaniyang ulo at pinihit ang katawan upang tignan muli ang direksiyon ni Grazz.

“G–genital tattoo? Ibig mong sabihin sa may bandang tirahan ng dragon na bumubuga ng—”

“Exactly in his pubic area like the one I am doing in here. What's the matter with that?” Inigkasan siya ng kilay ni Grazz at tila nawerduhan ito sa kaniyang eksaheradong reaksiyon.

Pakiramdam ni Sheeva ay panandaliang namanhid ang kaniyang dila. “Pero...”

“Professionalism, woman! You have that in you, reason why I absorbed you as an artist here in my tattoo parlour. I've already seen your capabilities and I praised how you've been very accommodating with our clients. Mahalagang customer itong kliyente mo kaya saiyo ko siya itinuka kahit irregular ka.” mahabang pahayag ni Grazz.

Huminga siya ng malalim at hinimok ang sarili na idispatsa ang negatibo niyang sapantaha.

Lalo pang sumigla ang sistema ni Sheeva nang banggitin ni Grazz na sa El Sacramento nila imi-meet ang kaniyang bigatin na kliyente.

Shoot! I'll probably have fun tonight.

“Gagawin ko. Bihis lang ako.” aniya.

“Fifteen minutes max, Sheeva. Bilisan mo dahil mainitin ang ulo ng kliyente mo.”

She smirked and shrugged unmindfully at her waggish Boss before she ran upstairs.

I don't mind basta ba ulo lang niya sa itaas ang uminit, huwag lang iyong sa baba kasi ibang usapan na iyon.

THE HIGH-END and the most popular gentlemen's club in town—the El Sacramento was already packed to its capacity when they arrived.

Walang gaanong seremonya sa entrada ng club na may high security dahil diretso silang pinapasok ng mga guwardiya pagkakita pa lamang ng mga ito sa amo niyang si Grazz. Perks of being influential and wealthy. Not to mention that the owners of the said strip joints are also a members of the most sought-after brotherhood na nabuo sa Stanford University.

Mabilis lang na sinipat ni Sheeva ang raised platform kung saan nagtatanghal ang mga stripper. Her mouth shaped in a perfect ‘O’ when the stage was covered by a theatrical smoke and fog then most of the male club’s patrons gone noisy and wild.

Buhay na buhay ang loob ng El Sacramento, reason why a lot of wealthy and popular individuals dying to get a membership at the strip joint.

Walang imik na bumuntot si Sheeva kay Grazz hanggang sa nakarating sila sa ikalawang palapag ng El Sacramento kung saan naroon ang mini-casino. Tumuloy sila sa isang transparent quarter kung saan naroon ang nasa kalahating dosena nang pub billiards pool table.

Nasasapawan ang ingay ng nagsasalpukang bola ng billiard ng mga tsismis galing sa mga binatang naroon sa transparent quarter.

“You are damn here, Goldfinger.”

Hindi siya puwedeng magkamali na si Zegundo Ziggar Zorinov ang lalaking sumalubong sa kaniyang amo. Ito kasi ang malapit sa entrada ng quarter.

“Wala pa ba?” ani Grazz.

“They’re about to take off any minute from now.” Imporma ni Yarick Yarden. Isa ito sa mga miyembro ng frat na madalang lang sumama sa mga kaswal na pagtitipon ng grupo.

Blanko ang ekspresiyon sa mukha ni Sheeva nang humalukipkip siya sa gilid ni Grazz.

Sa sandaling napansin ng lahat ang kaniyang presensiya sa likod ni Grazz ay halos mapangiwi si Sheeva sa kaniya-kaniyang reaksiyon ng mga ito. Most of them gaped at her in amazement, other made a scandalous gasps. The rest just looked intently at her.

“She’s that girl, dirk?”

“Definitely.”

“And you never told us that you have a hotstuff angel in your tattoo parlour? This asshole!” sikmat ni Ivor kay Grazz.

“Kung nalaman lang namin ng maaga, we wouldn't mind spending half of lives in your freaking tattoo shop.”

“Takot ako sa karayom pero tangina, kapag ganiyang kalupit ang magta-tattoo sa akin, tiyak dinaig ko na si Jouaquin Burdado. Kahit siguro ilalim ng itlog ko may tinta na rin.”

“What’s her name, dirk?”

Makailang beses na umiling si Grazz atsaka minura ang sino mang umangal.

“Damn girl! Where have you been all my life?”

She was starting to feel discomfort under their scrutinizing eyes. Even Ivor, Uno and Junger did not recognize her. She can't blame them for unrecognizing her that night.

Malayo naman kasi ang hitsura niya sa gabing iyon kumpara sa ayos niya sa tuwing nasa Hydrus Haven siya. She was regally hot in that bodycon criss cross bandage mini dress. Halos wala na siyang itinago sa suot na dress sa gabing iyon. Sheeva also fixed her hair and made it done with an straight hairstyle.

Aktong susugod sa gawi niya ang nangunguna na si Ivor, Uno at Junger nang magsalita si Grazz.

“Brace yourselves, motherfuckers! It's her—Sheeva.”

Patlang.

“Sheeva? You mean, iyong kamag-anak ni Valak? Sabog ka ba, dirk?”

Umabante si Sheeva at inagaw ang kopita na hawak ni Uno.

“Ano ka? Ano ka, Unorazio?” untag niya rito at natawa nang malakas nang sabay-sabay na umatras ang tatlo palayo sa kaniya.

“You’re... not that hoodoo girl.”

“Ang layo!”

“At malabo.”

“Damn right! Imposible iyan, dirk! Lokarit iyon e tapos may awra ng mangkukulam. Itong si bunny-cake, ibang-iba. No! I won't believe you, dirk.”

Hindi na gaanong napagtuunan ng pansin ni Sheeva ang sumunod pang mga tauli ng mga tao sa loob ng transparent quarter dahil lumabas na sila kaagad nang i-anunsiyo na dumating na sa wakas ang kaniyang galanting kliyente.

Makalipas ang ilang minuto ay nasa loob na ng isang fantasy room si Sheeva at mag–isang inihanda ang mga basic supply at equipment na gagamitin niya.

Habang abala sa kaniyang ginagawa ay hindi niya kaagad napansin ang pagbukas ng pinto ng fantasy room.

“Let’s get this done at once.”

Marahas na napapiksi si Sheeva nang marinig ang boses na iyon. The moment her widened eyes met those familiar lifeless pair of eyes, her heart suddenly pounded harshly. Hindi sapat ang termino na gitla sa naging reaksiyon niya nang makita ang mukhang ng lalaking iniiwasan sana niya. Naisahan siya.

Si Hydrus.

Letseng Goldfinger na iyan! Kaya pala kaduda-duda ang bruhong iyon kasi may kalokohang niluluto. Humanda ka sa akin!

She was still freezing when she noticed him starting to unbutton his denim pants. But he suddenly stopped midway and fixed her with his menacing eyes. Naningkit ang mga mata nito at ipinilig ang ulo. Tila ito nalilito.

“Hey, I think I saw you before.”

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status