Share

CHAPTER 9

Kabanata 9

“TANGA! TANGA! Anak ka ng p*peng tanga, Sheeva Mae! Ngayon ka nga lang haharap na maganda kay Hydrus, sinapian ka pa ng katangahan.” Walang humpay na sermon ni Sheeva sa sarili habang inis na sinuri ang napunit na parte ng kaniyang dress.

Aksidenteng sumabit ang skirt ng kaniyang dress nang humakbang siya sa hanggang bewang na wooden fence sa likod-bahay ni Hydrus. Short cut it is! Doon siya madalas na dumaan kapag nasa misyon siyang manmanan si Hydrus baka may isinama itong babae sa villa nito.

“Panira ka! Shit ka!” Gawa ng lumalalang inis ay sinipa-sipa niya ang estokadang kahoy. Wala siyang balak na sirain iyon pero napinsala niya iyon at nagsitanggalan ang ilang piraso.

Bago pa may dumaan sa dakong  iyon at mahuli siya sa aktong damaging of property ay umiskapo na siya na parang walang nangyari.

Napadaan si Sheeva sa parte ng backyard kung saan nakasampay ang bagong labang mga damit ni Hydrus. Pilya ang naging ngisi ni Sheeva nang huminto siya sa bahagi kung nasaan nakahilira ang nasa walong bilang ng micro fiber performance underwear. Those undergarments were ergonomically designed for men with  precious manhood. 

Grinning mischievously, Sheeva looked like a wanton, sex starved fetishist when she sniffed and grazed Hydrus’ underwear.

She quickly snatched two underwear and placed it carefully inside her brassiere’s cups atsaka siya dumiretso sa panig kung saan naroon ang salt water pool.

“Oh crap! Great!” 

Napawi ang ngisi ni Sheeva nang yamot na boses ni Hydrus ang unang ingay na kaniyang narinig.

Ang naabutan niyang eksena roon ay may nginangatngat ang tatlo niyang alagang great dane dog na tela. Gutay-gutay na kaya hindi niya mailarawan kung ano ang bagay na iyon.

Hindi niya kaagad pinansin si Hydrus at ang mga aso niya kaagad ang nilapitan niya.

“Hazky, Smug, Aklas, stop! Sshh.” Suway niya sa mga alaga niya. Mabilis pa sa alas kuwatro na nag-behave ang tatlong aso.

Napamaang si Sheeva nang tumakbo ang tatlong aso sa malaking kennel na naroon sa malapit na kulungan din ng mga alagang Doberman Pinscher ni Hydrus. 

Feel at home lang? Dinaig pa ang ganda ko!

“Your dogs are impulsive. We have to get a professional behaviorist to manage their aggression.” 

We? Conjugal property?

A pair of passionate night black eyes greeted her when she span around. Nasa sulok ng rectangular swimming pool ang may–ari ng mga matang humahagod sa katawan niya sa kailaliman ng tirik na araw. 

Kung matalino lamang siyang manghula at magbasa ng emosiyon ng tao sa pamamagitan ng mga mata nito, marahil ay nasa limang pahina na ang kaniyang naisulat sa ilang segundong pagkakatitig ni Hydrus sa kaniyang kabuuan. Partida walang kakurap-kurap pa iyon.

Seeing him again after three nights made her want to throw herself into the pool and join him but that would be overkill.

When Hydrus stroke her a little boyish smile, she felt her knees turned rubbery. 

Ibinaluktot ni Sheeva ang mga daliri niya sa paa, nagbabakasali na maibsan at malaban niya ang panghihina ng mga tuhod niya.

Gutom ako. Gutom lang ‘to, giit niya sa sarili.

“Behaviorist? Kailangan ba ng gano’n?” Komento niya sa pahayag ni Hydrus.

“Oo. Kailangan ‘yon dahil agresibo ang mga aso mo sa ibang tao.” 

“No’ng naging agresibo ka ba no’ng dinoggy mo ang mga babae mo, kumuha ka rin ng behaviorist?” Kunwari ay curious niyang tanong.

He looked up at her with a mean scowl. “Don’t go sarcastic on me, Sheeva Mae! Ayus-ayusin mo minsan ang tabas ng dila mo.”

Napanguso si Sheeva at humalukipkip. “Hanip! Kanina behaviorist, ngayon naman etiquette instructor.”

“Pinipikon mo ba ako?” He sneered.

“So pikon ka na niyan?” 

“Damn you!” Mahinang anas nito. “What happened with your dress?” 

“Dress? Ah iyong get-up ko ba? Sos! Alam kong palihim ka nang naglalaway sa alindog ko sa ayos ko ngayon. This is my nature. Maliit na bagay.” She said as humbly as possible.

“I am talking about your lacerated skirt, Sheeva!” Tiim-bagang na imporma nito. Hindi niya inaasahan na pati ang maliit na detalyeng iyon ay papansinin pa nito. Ang inaasahan niya ay huminto ang mundo nito kapag nakita siya pero iba ang nangyari.

“Napunit nga e nang humakbang ako sa bakod mo sa likod. ‘Lam mo na, uber da bakod.” 

“Silly! Humakbang ka sa boundary fence nang ganiyan kaikli ang damit mo?” Hindi makapaniwalang usal nito.

“Bakit naman? Expert naman na ako sa gano’n kaya nga damit ko lang ang na–lacerate. Pero dapat ba nag-cartwheel ako?”

“Damn you! You're driving me more insane, Sheeva.” He hissed. Mukhang hindi na nito ma-take ang pamimilosopo ni Sheeva at ilang segundo itong lumublob sa tubig.

Hindi abot ng kaniyang tanaw ang kinaroroonan nito sa ilalim ng salt water pool kaya humakbang siya palapit sa gilid ng swimming pool ngunit sakto namang umahon si Hydrus. Matindi ang tili ni Sheeva nang mabisto ng kaniyang mga mata ang hubo’t hubad na estado ni Hydrus sa ilalim ng pool.

“W–wala ka palang suot na underwear?” Nauutal niyang tanong matapos bahagyang umatras. 

She gasped for air. Pakiramdam niya nawala ang malaking porsiyento ng amount ng oxygen sa kaniyang baga nang makita niya ang naghuhumindig na bagay na iyon.

Gusto niyang kapain ang kaniyang dibdib at kausapin ng masinsinan ang dalawang underwear na nakatago roon. Ishi-share lang niya na nakita na niya sa wakas ang amo ng mga ito.

Nakakapanindig ng balahibo. Kinakapos siya ng hininga. Hindi niya akalain na ganoon kaeksaherado ang magiging reaksiyon niya.

“Bakit ka namumutla riyan?” Puna sa kaniya ni Hydrus. “Hindi ka ba natunawan sa ipinakin saiyo ng sakristan na ‘yon?” Pahabol nito sa masyadong mahinang himig at hindi iyon umabot sa kaniyang pandinig.

He doesn't look sorry and inconvenient for the fact that he was so aware that she saw his biggy Ding-Dong. Kung hindi lang sa natural na masungit nitong awra ay ipapalagay niyang pabor pa rito na nasilipan niya ito sa hubad na estado.

“Ho!” She exhaled loudly and wiped her sweaty forehead.

“Can you do me a favor?” Hydrus suddenly asked gently.

“Waifu, no!” She loudly said all too quickly. “Hindi ako kaladkaring babae. Mukha lang akong malandi pero may delicadeza pa rin na natitira sa pagkatao ko! I am conservative, so no! Patawad pero hindi kita mapagbibigyan sa dinadalangin mo na maangkin ang pagkababae ko.” 

“I am not surprised at all that your mind rocketed to another universe.” Pumalatak si Hydrus at medyo nakakainsulto ang tono nito. 

“Sinasabi ko saiyo na huwag kang umasta nang ganiyan sa ibang lalaki. You might triggered them at baka mag-isip sila at gawan ka ng masama. Hindi ko nilalahat ang mga lalaki but it’s better to think that you somehow protect yourself lalo na sa panahon ngayon na naglipana ang mga masasamang loob. This is not me being a judgemental prick. I hope you get my mere point.”

Point well taken.

Nanahimik siya at tumikhim. 

“So ano pala ‘yon?”

“Makikisuyo ako saiyo na ikuha mo ako ng damit o underwear sa loob. Iyong pinagpiyestahan ng mga aso mo kanina, damit at boxer briefs ko iyon.” 

Ah.

Hindi na nagdalawang-isip si Sheeva at kahit labag man sa kaniyang kalooban ay inilabas na lamang niya ang isa sa dinagit niyang briefs ni Hydrus.

“H–here!”

Malalim ang gatla sa noo ni Hydrus nang ialok niya iyon.

“This is mine. Bakit galing diyan sa bra mo?”

“Daig mo pa ang imbestigador kung magtanong ano!” Pagtataray niya. “Kukunin ko na ang mga alaga ko. Nasaan na ang mga fennec fox ko?”

“Wait for me! Kunin natin sa kuwarto ko.”

Natin? Goooo.

Atsaka bakit ang taas ng temperatura sa area na ito? Para akong nasa disyerto sa lupain ng mga Arabyano.

Habang nakatalikod siya kay Hydrus ay natigilan siya at napaisip na tila naulit lamang ang ganoong tagpo. Ang kaparehong scenario na iyon na may taong walang saplot sa tubig at nakikisuyong abutan ng kung ano mang maaaring itakip sa kahubaran nito. Parang de javu. 

Inuga ni Sheeva ang kaniyang ulo sa magkabilaan at sa huli ay binalewala na lamang niya ang malabong alaala na iyon dahil iniiwasan niyang magkaroon ng sakit sa ulo.

“YOU WERE NOT HOME for three nights. Where have you been?” 

Palabas na sa gate ng beach house niya si Hydrus nang hilain ito ng hangin pabalik sa harapan niya. Mataman itong nakatitig direkta sa kaniyang mga mata.

“Obligasyon ko ba na sabihin saiyo kung saan ako galing?” 

“On that part, you decide whether you'd like to tell me or not.” He seemed to be fuming but he was good at masking his real emotions.

He pressed his lips into a grim line and watched her face’s expression. Nakakailang ang titig nito sa totoo lang.

“I stayed at Stefanov’s place.” Mahina niyang pag-amin.

Naningkit kapagkuwan ang mga mata ni Hydrus. By the sharpness in his eyes, it looked like he wants to smashed the whole place of Poza Rica.

“In your ex’s place? For three nights. Alright.” Light sarcasm was evident in his lowly feral tone.

“Sandali. Bakit alam mo na ex-boyfriend ko siya?” Taka niyang tanong. “Tsismoso ka na rin?”

Hindi nito sinagot ang kaniyang tanong at sinamaan lamang siya ng tingin. “Did he asked you for another chance? That guy is so enthusiastic to have your attention.” 

“That’s too personal. ‘Di tayo close, Hydrus Hugo! Kasalanan mo rin ‘to. Kung sana tumihaya ka na lang no’ng tinangka kitang molestiyahin, sana napanagutan na kita at wala nang lalaking maghahabol sa akin.”

“So you won't share it to me?”

“Never!”

“Fine, then. Your call! Bahala ka.” He turned around and began to walk away.

Hindi malinaw kay Sheeva kung ano ang nagtulak sa kaniya na habulin si Hydrus. Hula niya ay ang kakatwang init na iyon sa kaniyang dibdib ang nag-udyok sa kaniyang huwag muna itong paalisin.

“Totoong sa apartment ni Stefanov ako nag-stay ng tatlong gabi.” Malamlam ang mga mata ni Sheeva habang nakatitig sa likod ni Hydrus. Lumalim ang kaniyang paghinga.

“Inatake ako ng severe migraine ilang oras matapos mong banggitin iyong tungkol sa ballerina tattoo ko at dalawang araw akong nagpahinga sa apartment ni Stefanov. Ng mag-isa.” 

Ilang ulit na pumiyok ang boses ni Sheeva habang pilit na itinatawid ang mga salitang ibig niyang iparating kay Hydrus. She had an urge to smacked herself for being so transparent to him. Hindi na iyon kasama sa misyon niya. Nahihibang na nga siya.

“One look in your passionate eyes every single time I caught you staring at me that night in El Sacramento, may kakaiba akong naramdaman. Pakiramdam ko bahagi ka ng nabura kong alaala mahirap sabihin kung paano dahil sa kondisyon ng utak ko. Pakiramdam ko mahalaga ka. Ng gabing iyon, sinasabi ng puso ko na manatili kasama ka kasi ang gaan sa pakiramdam kahit na sobra akong naguguluhan sa mga bagong emosiyon na dumagsa sa pagkatao ko pero ayoko. Umaayaw ako. Iniiwasan ko. Ayokong puwersahin ang utak ko na maalala ka kasi parang mortal na kasalanan na gawin ko iyon!”

Iniwas kaagad ni Sheeva ang kaniyang tingin nang pumihit muli si Hydrus. He drew himself closer to her body like it was the best thing to do.

“I am not your sin from your forgotten past, trust me I am far from that. May amnesia ka. Ilang araw ko nang alam ang kondisiyon mo. I was bugged out since that day na muntik ka nang malunod sa pool. Lourend told me that you were murmuring Westscott Airline when you were unconscious. Nagsaliksik ako at hindi ako binigo ng kaibigan ko sa mga impormasiyon na gusto kong malaman. I was too curious about your sudden existence here in Poza Rica. Una kitang nakita no’ng nahimatay si Vee at ikaw ang unang sumaklolo. When I saw that face of yours again,”

There was an elusive emotion hiding behind his passionate eyes that is difficult to fathom.

“May naramdaman din akong kakaibang saya. Kaso napaniwala ko rin ang sarili ko kalaunan na iba ka sa babaeng kamukha mo na nakilala ko a decade ago dahil malayo ang ugali ninyo sa isa’t isa. Sa kilos at sa pananalita, magkaibang-iba kayo. Malayung-malayo. You are the total opposite of the old version of yourself.”

“B–bakit? Ano ba ako noong nakilala mo ako? Ano ba ako?” Her throat tightened, her chest became heavier.

“Well,” he cleared his throat and his smile brought her hopes. Bahagya siyang napaigtad nang hinaplos ni Hydrus ang kaniyang buhok. “I am going to help you with all the best I could, Sheeva. Tutulungan kitang makaalala. At kapag dumating ang oras na maalala mo na ang nakaraan mo, ibabalik natin iyong panahon na wala mang masasabi na may tayo pero masaya ako saiyo. Make me happy again. Iyon ang bayad mo sa lahat ng gagawin kong tulong at pagpoprotekta saiyo simula ngayon.”

Pakiramdam ni Sheeva ay may nagdiwang sa loob ng kaniyang tiyan nang pinatakan siya ng halik ni Hydrus sa nakaawang niyang mga labi. Hindi niya maikurap ang kaniyang mga mata. Nahihirapan siya lalong huminga.

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status