Share

CHAPTER 17

Kabanata 17

SHE CAN'T HARDLY look at him. They remained silent since he entered the house with Danaya. She busied herself chopping a lot of bulbs of garlic although it will surely go to waste. Hindi naman na nila kailangan ng garlic pero dahil tensyonado siya ay doon niya ibinuhos ang nararamdaman.

Hydrus Horizon, on the other hand, also doesn't have the guts to initiate a conversation. Marahil ay nais nitong silang dalawa lang ang naroon.

Nagpapakiramdaman lang silang dalawa. Ngunit batid niyang hindi siya nito tinatantanan ng tingin. She could feel his stern gaze at her, ripping off her fragments of prowess.

"Hindi ka talaga uupo, Kuyang pogi na amoy mayaman? Sit down ka po." Gayak ni Danaya kay Hydrus.

Lumipad ang tingin ni Sheeva sa taklesang paslit nang tila sinisita nito ang kanilang bisita.

"No, sweetie. I mean, hindi ko na kailangan umupo kasi ma

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

DMCA.com Protection Status