Share

CHAPTER 18

Kabanata 18

HIRANUR YILDIZ-HUGO WAS the typical Turkish mestiza beauty. She was like a stunning racial woman she often saw in portrait arts. Hydrus once mentioned that his mother is already in her early 60s at ngayon na nasa harapan na niya ang ginang ay ibig niyang pabulaanan ang impormasiyon na iyon. Hydrus’ mother only looked something like thirty years old. Mas lalo pa itong nagmukhang matriarch sa suot nitong exquisite wrap dress. 

“Good afternoon, ma’am.” Sa kabila ng tumutubong kaba sa dibdib niya ay nagawa pa rin ni Sheeva na batiin ang ginang. That was the decent thing to do after all kahit na hindi mapalagay ang kalooban niya. At kahit na ganoong klase ng tingin ang ibinungad nito sa kaniya.

The gorgeous middle-aged woman ignored her warmness and just went straight to the closed end vent sliding window of Hydrus’ room. Binuksan iyon ng ginang upang papa

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

DMCA.com Protection Status