Share

CHAPTER 19

Kabanata 19

ANG MASAYA SANANG birthday party at nakatakdang marriage proposal ni Hydrus kay Sheeva ay nauwi sa tensyonadong eksena sa sorpresang paglantad ni baby Haven. Ang nakaagapay sa paslit ay ang kaniyang ina na si Sylvia na bagama’t nagtataka at nag-aalangan sa nadatnang party ay hindi maitago ang saya nang makita siya.

Gamit ang nanlalamig na mga kamay ay maagap na sinalo ni Sheeva ang tatlong gulang niyang pamangkin. Lumalarawan ang tuwa at pananabik sa kilos at hagikhik ni baby Haven nang kumunyapit ito sa kaniyang batok. “Tita, miss you very much. My daughter Swannie also missed you. Grandpops bought Swannie a lot, lot of clothes and swan hairclips like mine.”

May isang bagay man na impluwensiya niya kay baby Haven iyon ay ang pagkahilig nito sa lahat ng bagay na may kinalaman sa swan.

Ang Swannie na tinutukoy ng paslit ay ang lifelike ballerina baby doll na ibinigay niy

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

DMCA.com Protection Status