Share

FINALE

SHEEVA FELT HER cheeks warmed with how Hydrus’ face lit up, lips broke into a proud smile when she and baby Haven ascended into the mini raise platform of the pavilion. Feral heat rushed all over her skin when Hydrus kept on stroking her body with thick, admiring gaze.

Pabiro niyang inirapan si Hydrus, ngumisi naman ang huli at humalukipkip sa kinauupuan nito. Seemed like he wasn't even bother at all how his fratmates glance at him like he was a creepy creature. He was smitten!

Matapos ang pag-uusap nila kagabi ay naging extra clingy na ito sa kanya at overprotective. Though she still hasn't   tell him the truth about Stefanov, na nakikiupa lang ito sa isang floor sa building niya at hindi niya pinabulaanan ang misleading information na nakuha nito sa spy nito na nagsasama sila ni Stefanov sa iisang bubong. Nuncang padadaliin niya ang ceasefire sa pagitan nilang dalawa.

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
DMCA.com Protection Status