Share

CHAPTER 8

HOMBRES ROMANTICOS SERIES 3:

UNINTENTIONAL

Matthieus Morris Monférrer

Kabanata 8

MATINDING SAMA NG LOOB ang inani ni Anne matapos mapanood ang unthinkable na eksena na iyon na laman ng naturang video na ipinadala sa kanya ng kaibigang si Athena. Sa haba na mayroon ang video na halos umabot sa tatlong minuto ay wala pa sa kalahati ang nakayanan niyang panoorin. Mukhang masusing pagmamanman ang ginawa ni Athena kay North para makuha ang ebidensya na ‘yon.

And he was lying all along! Wala ito sa California kundi nasa Cadiz sa bansang Spain kasama ang kapatid nito. Gaano na katagal ang lihim nitong affair sa sarili nitong kapatid?

Wala sa sariling naibagsak ni Anne ang gadget. She never encountered heartbreak until now. Her body locked up with numbness, ni hindi na siya nakaimik kapagdaka na tila lumulubog sa dulo ng kanyang lalamunan ang kanyang boses. 

It wasn’t real. Imposible. Imposible. It wasn’t real. It couldn’t happen. Not him, not her, definitely not the two of them! It wasn’t them. Marahil ay kamukha lang… fuck! Fuck! Fuck!

“Anne, hey…”

Sa kabila ng pamamanhid ay naramdaman ni Anne ang paghawak ng dalawang matitibay na kamay sa magkabila niyang balikat. Matthieus kept on asking some random question ngunit isa man doon ay wala siya halos maintindihan.

Namimigat ang kanyang katawan nang tumingala siya kay Matthieus. She could see a trace of mixed confusion and worry in his eyes. Dahil doon ay medyo bumalik sa huwisyo si Anne kasabay ng abiso na langkap ng pag-iinit ng kanyang mga mata.

“I… he… he cheated… he’s cheating…I…” Marahas na umiling si Anne atsaka nag-uunahang pumatak ang luha mula sa kanyang nagbabagang mga mata.

North. Si North. Matagal niyang pinaniwala ang sarili na wala siyang ibang gusto’ng pakasalan kundi ito lang. She rejected a lot of men just to give her everything to him! Noong nag-aaral pa ito sa Amerika, walang mintis na isang beses sa isang buwan ay nadadalaw niya ito roon. Hindi sila naging opisyal na mag-nobyo but all her life Anne thought that their feelings were mutual dahil sobrang komportable sila sa isa’t isa kapag sila’y magkasama.

So many times, ay nakakarating sa kanyang kaalaman ang mga paglalandi ni North sa ibang babae pero ni minsan ay wala itong sineryoso. Alam n’ya iyon dahil walang inililihim si North sa kanya. He stayed with her in an unsteady relationship, he cared a lot for her, in her difficult times ay si North ay natatakbuhan niya. And now she was trying to be a better person, to be enough for the man she loved pero ito ang igaganti nito sa kanya. Kataksilan at sama ng loob.

Walanghiya ka, North! Hayup ka! This is too much, bastard. Too much!

Hindi namamalayan ni Anne na wala na ang mga kamay sa balikat niya. While hiccupping and sobbing, Anne found Matthieus picking her cellphone up. His eyes were scorching like a dark flame when he found what was the video all about. “Damn…” 

Her eyes burned with angry tears. “See that? Did you see what your best friend did to me, huh, Matthieus?! Kung husgahan ninyo akong lahat ay parang ako ang may mali sa aming dalawa, na hindi ako enough kay North, that I’m no good for him but see the truth! He’s so stupid to betrayed me, cheated on me with his own sister! Of all people… putangina n’ya! Ginawa n’ya akong katawa-tawa! He chose to fucking hurt me all over again para lamang piliing magkamali kasama ang sarili n’yang kapatid! They’re so disgusting! Hindi na sila natakot kay Papa Jesus!” 

Matthieus’ hand shot out to grab her arms once again. “Wala akong alam sa bagay na ito, Anne,” he said calmly. 

Humagulhol nang humagulhol si Anne at pilit na iwinawaksi ang mga kamay ni Matthieus sa braso n’ya. “I don’t believe you! Little did I know kaya hindi kayo boto sa ‘kin para kay North ay dahil mas tinotolerate ninyo ang forbidden affair nilang dalawa ng kapatid n’ya. You tell me, did North bring his sister in the island? Doon ba sila nagsasama? Doon ba nila itinatago ang relasyon nila? Alam mo ‘yon, I’m sure of that! You all know about his wrongdoing but you chose to tolerate him! Fuck you!”

“Goddammit, Anne! I told you, I have no idea about him and his sister. Stop crying.” He towered her, his hands tightening in her shoulders. 

“Dahil I look ugly when I’m crying? I look awful. I’m ugly, I’m so maarti and worthless kaya ayaw ni North sa ‘kin, ‘di ba? Kaya mas pinili na lamang n’ya na suwayin ang salita ni God kasi ayaw n’ya na sa akin s’ya mapunta. Why he’s so madaya? I love him for so many years!”

She felt so miserable. “How could he do this to me?! He’s so cruel! Sinusubukan ko pang punan ang pagkukulang ko because I wanted to be the best for him. I’m even trying to learn how to take good care of kabayo kasi North loves horses. And there’s you, iniinda ko ang masama mong ugali kasi isa ka sa mahalagang tao sa buhay ni North. I’m trying to embrace everything and everyone he loves but he still chose to hurt me.”

“Anne, listen. Kung talagang mahal mo si North hindi ka magbibilang ng mga kaya mong isakrispisyo para sa kanya. And please, lower your voice. You might scare your bunny over there.” He softly spoke, his eyes were demanding for her to get calm pero malabo na mangyari na kumalma siya. Kung nasa mansion siya nila ay tiyak nabasag na ang lahat ng mapagdiskitahan n’yang wasakin out of too much rage.

“Pero galit ako e! I feel like I wanna smash something with my hands. Gusto kong ilabas ang lahat ng sama ng loob na mayroon ako. God! You wouldn’t know how I feel kasi ‘di mo naranasan na lokohin ng…”

“I’ve been through a lot worse than this! Fuck! You don’t know a thing about my past kaya ‘wag mong sasabihin na wala akong alam sa nararamdaman mo! I felt insulted!” He hissed viciously. 

Umalis ito sa kanyang harapan at marahas na tinabing ang gahiganting kurtina sa isang bintana sa silid. Sa ginawa nitong iyon ay humantad sa kanila kung paano lurayin ng bagyo ang mga dahon at sanga ng puno ng Banaba na matatanaw mula sa bintana. Dala ng kulog ang liwanag na dahilan kung bakit natatanaw nila ang nangyayari sa labas. Matthieus’ figure was intense next to the unpleasant and hazardous view of heavy rains, strong wind and crashing thunder.

“Niloko din ako, naiputan sa ulo at nabuntunan ng sama ng loob ng mundo. ‘Yong ginawa mo na ang lahat para lamang maging sagana sa bendisyon ang taong mahal mo ngunit sa huli ay parusa ang igaganti sa’yo. So, don't tell me I don't understand what you feel because I do!” 

Tears burned her eyes again. Bago pa bumigay ang tuhod ni Anne ay tinawid na niya ang pagitan nang sa gano’n ay makaupo siya sa nag-iisang settee roon. She was too quiet and careful not to interrupt her baby Verguenza. 

“Do cry but lower your ego while you’re on your way out of the grieve zone. Bigyan n’yo ang sarili ninyong maging tapat sa bawat isa kung mangyaring magkausap kayo ng masinsinan. If you learn to love your own solitude, doon ka na magdesisyon. Making decision while you’re angry is not the best solution, Anne.”

“Pero nasasaktan nga ako kaya galit ako. Nasasaktan ako. I wanted to hurt him back, punish him and break him! I wanna get even!” She snarled, sounded defeated. 

Fuck North for dumping her! She couldn’t imagine that she would be a laughing stock of the entire country. Sa ginawang iyon ni North ay tiyak na pagtatawanan siya ng mga babaeng inaway at pinintasan niya noon. Ayaw niyang maranasan na tingnan siya ng ibang tao na isa siyang mababang nilalang at kaawa-awa dahil hindi siya nito kayang mahalin. Malaking kagagahan na siya mismo ang nagsiksik sa sarili niya sa taong walang planong pahalagahan ang damdamin n’ya.

Nang muling mag-angat ng mukha si Anne ay nagulat siya na humahakbang na palapit sa kanya si Matthieus. She swallowed as she stares at his well-built figure. The air inside the room suddenly became tense. Inilahad nito ang palad sa harapan n’ya, his dark gaze was on her face, then to her gaped mouth. Kumabog ang dibdib niya sa paraang mahirap pangalanan kung ano.

“W―what are you doing?” dahan-dahan ay bumaba ang tingin niya sa palad nito. By the time his warm earthy and smoked wood scent spread theough her senses, suddenly, Anne felt the urge to throw herself into him. Pero bakit niya iisipin iyon? She hates him as far as she remembered!

“Kailangan mo nang magpahinga. You’re not totally okay. Ihahatid na kita sa guestroom.” Nasa himig nito ang pag-aalala. 

Matagal na tinitigan ni Anne ang palad ni Matthieus. Pagdaka’y natagpuan na lamang niya ang sariling katawan na idiniin sa matigas na katawan ni Matthieus. A surprise gasp tore from his lips when her arms braced tightly around him.

“I’ll stay here. Please let me stay here tonight with Vergue, with… you. ‘Wag mo ‘kong paalisin, please. Ayaw kong mag-isa, mas malulungkot ako. I’ll be a good girl na, I promise. I promise. I’m sorry if I’ve been bad to you. Karma ko na yata to because I am so conceited and maldita.” Napaiyak siya lalo. 

Dama ni Anne ang tension sa dibdib ni Matthieus nang ihilig niya roon ang kanyang mukha. Tila naging kakaiba ang galaw ng dibdib nito. Lower your ego, marahil ay tama nga ito. Wala na siyang pakialam kung ano ang sasabihin nito sa biglang pag-breakdown niya sa harapan nito. Ang mahalaga na lamang kay Anne sa mga oras na iyon ay ang maramdamang mayroon siyang masasandalan. 

She acted on pure sorrow and cried harder against his muscled chest, sobbed like a toddler who was being abandoned in the middle of the crowd.

“Anne…”

“Please, let me stay here na. Please, Matthieus. Bukas kapag okay na ang weather ay uuwi na ako sa ‘min. I’ll no longer your source of frustration. Your life here will be peaceful again when I leave. Aalis naman na ako. I’ll be no one’s source of frustration again.” She hugged him tight. She wanted someone to chase all her pain away, to make her worthy again. 

Mariing napapikit si Anne nang maramdaman ang dahan-dahan na pag-akyat ng isang palad ni Matthieus sa kanyang likuran. He hugged her back and her world seemed suddenly stopped.

“Anne, you’re not supposed to cry your problem on me. Hindi rin naging maganda ang trato ko sa’yo ng mga nakaraang araw, lalo na kagabi.” He murmured awkwardly on top of her head, his warm breath heating her scalp and it made her knees weaker. Parang lalagnatin siya ulit ng mataas dahil sa init na ibinibigay ng yakap na iyon.

“I know I shouldn’t breakdown in front of you. I know but please, please do not let me go from your arms just for tonight. I want you, Matthieus.” Himig desperada ang pagkakasabi niyon ni Anne. By the time she moved closer to him, she unexpectedly felt his hard bulge against her lower abdomen. She… she accidentally woke his manhood! She stupidly did! Be damned!

“Oh fuck!” He breathed harshly and loud.

At noon nag-iba ang reaksyon ng katawan nito. Tila may dumaloy na kakaibang init mula sa ulo ni Anne pababa sa kanyang katawan nang humigpit ang yakap at hawak ni Matthieus sa likod n’ya. Tila siya nahilo. Kalauna’y tila kuryente na ang dumadaloy sa bawat himaymay ng katawan n’ya. His uneasiness felt unnerving. 

“I… I’m…”

“No, Anne. Please keep quiet! Don’t talk.” Nahihirapang bulong nito sa kanya. Heat throbbed thicker in the air. Na-trap sila sa sitwasyong hindi nila lubos na inaasahan ngunit isa man sa kanila ay walang gustong lumayo, walang gustong maligtas. 

“I’m really sorry. I didn’t mean to…” Bumara ang hininga ni Anne sa kanyang lalamunan nang mapagtantong naiangat na ni Matthieus ang kanyang mukha. Her face was damped with her tears but she could clearly see the pulsing, dark desire dancing in his toasty topaz eyes. She was burning. He was, too.

Bumaba ang palad nito sa ibabang parte ng likod niya at hinapit siya ng husto. Then, the ungodly dashing man was kissing her deeply, hotly, dizzyingly. Nawalan na siya ng control sa sarili’t buong-puso na tumugon sa malalim at marubdob na halik ni Matthieus.

Kung isa man iyong panaginip, isusumpa niya ang sino mang gigising sa kanya!

KINAUMAGAHAN AY magaan na ang pakiramdam ni Anne ngunit mag-isa na lamang siyang nagising sa faux fur blanket na inilatag ni Matthieus kagabi sa carpeted floor malapit sa settee. Doon siya inabutan ng antok. Hindi niya maalala kung magdamag siyang nakatulog sa hita ni Matthieus.

Memories from last night were still vivid. She could still feel his rough and expert mouth on her lips, his demanding and punishing tongue inside her mouth and his needy, calloused hand inside her night clothes. Lahat iyon ay walang inhibisyong nangyari sa pagitan nilang dalawa kagabi. At isa man doon ay wala siyang pinagsisihan. 

She was still grateful that there was this someone who made her feel beautiful and desirable again. Hindi tulad ni North na paulit-ulit na ipinaparamdam sa kanya na hindi siya enough.

Thinking of that cruel man again made her want to puke! Sumasama ang pakiramdam niya kapag naalala niya ang napanood na video galing kay Athena. Oras na makabalik siya sa siyudad ay una niyang kokomprontahin ang mga magulang ni North.

Nang makabalik si Anne sa guestroom ay sakto namang papalabas na rin ang kawaksing si Elena. “Ibinilin sa akin ni Señorito na iakyat ko na lamang ang inyong almusal. Pilitin daw ninyong ubusin ang ginger tea, ma’am.” 

Ewan ba kung bakit ganoon na lamang ang pag-init ng mukha ni Anne. Ibig niyang maumid sa ideya na baka alam sa buong Villa na magkasama sila ni Matthieus buong gabi sa loob ng isang madilim na silid.

“S-sige. Thank you, Ate Elena.” Nahihiyang wika niya atsaka naman siya matamis na nginitian ni Elena. Her smile was a bit teasing. 

Gosh! Oh, gosh! Alam ba nito? 

Nang lumabas si Elena ay tumalima si Anne sa bilin ni Matthieus na inumin ang ginger tea. Kung kahapon lang ay halos isumpa na niya ang lasa niyon, ngayon ay wala pang dalawang minuto ay naubos na niya ang mainit na inumin. Bahagya rin niyang ginalaw ang kasama niyong pancake at fresh fruit.

Inabot siya ng tatlong oras sa loob ng silid sa pag-iimpake ng kanyang mga damit. Nakahanda na siya sa pagdating ng ipinadala ng kanyang Daddy na magsusundo sa kanya. Kalmado na ang panahon sa araw na iyon ngunit panaka-naka pa rin ang ulan. 

Ayon sa weather forecast ay mabilis ang kilos ng bagyo kaya malayo na ang mata niyon sa Santa Coloma.

“Hija, someone is here for you.” May ngiting salubong sa kanya ng Donya nang makababa siya. Binati niya muna ito atsaka hinanap ang tinutukoy nito.

“Alistair? Oh my God! You’re really here.” Lubos siyang nasorpresa nang matagpuan ang kanyang kababata na si Alistair Castoreno sa malawak na sala grande ng mga Monférrer. Panganay itong anak ng amigo at Legal adviser ng kanyang Daddy at matalik naman itong kaibigan ng twin brother niyang sina Macklin at Malek. 

Iniwan sila ni Donya Coloma sa sala grande dahil tutulak na ito patungo sa plantasyon upang siyasatin ang pinsalang iniwan ng bagyo kahapon sa tobacco plantation.

“It’s nice to see you, too, sweetheart. Can I have a hug from you?” He didn’t change a bit. Simpatiko’t guwapo pa rin ito. 

“Dumbass! I miss you, dork!” Excited na tumalon si Anne sa bisig ng lalaki at mabilis naman siya nitong niyapos at hinalik-halikan sa buhok tulad ng nakasanayan nitong paglalambing sa kanya.

Sa ganoong tagpo dumating si Matthieus pero nang kumalas siya sa yakap ni Alistair ay mabibigat na hakbang na lamang nito ang narinig niya. 

“Elena, maghanda ka ng espesyal na tanghalian. Inaasahan kong dumating si Elaina ngayon at dito kami magtatanghalian.”

Kunot ang noo ni Anne nang titigan niya ang pinaggalingan ng matabang na boses. Mula iyon sa bandang kitchen.

Elaina? He was expecting for someone? For a girl named Elaina? Pumait ang loob ni Anne sa hindi malamang kadahilanan.

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status