Share

CHAPTER 15

HOMBRES ROMANTICOS SERIES 3:

UNINTENTIONAL

Matthieus Morris Monférrer

Kabanata 15

“I HAVE A QUESTION.” Bahagyang nabawasan ang perpektong pagkakaarko ng katawan ni Anne nang sandaling ibaba niya sa mukha ng kaniig ang kanyang mga matang sagana sa magkahalong paghanga at sensuality.

Hitik sa pawis ang noo ni Matthieus. Basa na rin ng pawis ang pinong balahibo sa dibdib nito. Hindi niya matukoy kung gawa iyon ng sarili nitong pawis o galing sa kanya. 

Nevertheless, Matthieus was still drop-dead gorgeous with or without sweats, naked or not, above or beneath her. Kung saan man siya nakalimok ng lakas ng loob na hayagang tanggapin sa sarili ang napukaw nitong damdamin sa kanya ay hindi na niya ibig pang alamin. Para ano pa’t naroon na ito. Tila hindi magmamaliw.

“Far better if you ask that away after you finish what you'v

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status