Share

CHAPTER 22

HOMBRES ROMANTICOS SERIES 3:

UNINTENTIONAL

Matthieus Morris Monférrer

Kabanata 22

GRANJA DE LA REINA, iyon ang nakalagay sa arko ng farm land sa probinsya ng Santa Coloma na narating niya. It was Anne's last resort na alam niyang pagdadalhan kay Matthew. The safest place that she thought so.

Isa iyong limang ektaryang farm na nabili ng mga kapatid niyang si Macklin at Malek para gawing bakasyunan. For some unknown reason ay hindi itinuloy ng mga kapatid niya ang mga plano para sa farmland. His family openly dislike the place, iyon ang malinaw na narinig niya isang gabi nang mag-usap-usap ang twin brother niya at ang kanyang mga hipag.

But Anne got truly curious about the land, the place-Santa Coloma. Hindi niya gusto ang naramdaman niya nang una niyang marinig ang lugar na iyon. Sa malabong kaisipan ay may natatanaw o naririnig siyang babaeng pumapalahaw at pagkatap

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status