Share

CHAPTER 25

HOMBRES ROMANTICOS SERIES 3:

UNINTENTIONAL

Matthieus Morris Monférrer

Kabanata 25

"HINDI PA BA NAGIGISING ang Señorita Anne mo, Eloisa? Silipin mong muli sa guest room at baka wala na roon. Dio!" Ang Donya Coloma na bahagyang distracted sa hapagkainan. "Marahil ay nagugutom na iyon. Panhikan mo na lang-"

"Mi mujer, cálmate por favor." My wife, calm down please. Malamyos na pinisil ni Don Matteo ang kamay ng esposa.

"Hindi ako mapakali, Matteo gayong magkagalit silang umuwi rito sa Villa kagabi. At ayon pa kay Sebio'y nakipagharap pa iyang magaling mong anak sa mga tomador nating tauhan sa plantasyon at ala una na nakauwi. Lasing na lasing. Nakakahiya sa ating manugang kung ganoong asal ang ipapamalas ni Matthieus!"

"Kalma, mi querida. Batid nating lahat ang kalagayan ng ating mamanugangin. Marahil ay pinairal ni Matthieus ang pagiging compu

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status