Share

CHAPTER 29

HOMBRES ROMANTICOS SERIES 3:

UNINTENTIONAL

Matthieus Morris Monférrer

Ang Huling Kabanata

THE SLOTHFUL SEA of isla de los hombres ay ang tanging saligan ng mga mata ng mga taong naroon sa coastline.

Kung hindi lang naroon ang ever conversational na si Uno, Junger at Ivor ay tiyak na matatangay na ang mga panauhin sa siyok ng mga tagal o seagull at sa payapang awit ng alon sa karagatan.

A simplest sunrise wedding was glamorously set by the coast. Ordinary extraordinary!

Bago pumatida ang alas sinko ay nagtipon na roon ang mga mahahalang tao sa seremonya. Matthieus' parents were there at si Matthew din na hindi nagsasawang mamulot ng mga semiprecious stone na nakakalat lamang sa aplaya ng isla.

Monsoor Aperin was there, too. Gradwado na ang ama ni Anne sa era nito kapiling ang wheelchair. Nanumbalik na ang sigla nito. Magkakasabay na dumating

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
DMCA.com Protection Status