Share

The Girl in His Dreams - Chapter 8

The Girl in His Dreams - Chapter 8

WALA silang imikan habang nagmamaneho si Rafael. Tila napakalalim ng iniisip nito. Habang si Marie ay nakikiramdam.

Nag-usap lang sila sandali nung nagtanong ng direksiyon ang lalaki patungo sa duplex house na inuuwian nila ni Brenda.

"Will you let me come in?" tanong ng lalaki matapos nitong iparada sa tapat ng mababang gate ang sasakyan.

Hindi na nag-isip si Marie. Tumango siya, bilang pagpayag.

"C-come in," sambit niya habang itinutulak pabukas ang pinto ng tarangkahan.

Esklusibo ang subdibisyon na iyon. Mahigpit ang seguridad kaya hindi na kailangan ang mga ultra-moderno at matataas na gate. Tanging ang standard na burglar's alarm lamang ang bantay sa mga bahay doon.

"Sino ang nakatira d'yan sa kabila?" tanong ni Rafael habang naglalakad sila sa pathwalk na sementado.

"Si Brenda." Wala sa loob ang pagtugon dahil nakatutok ang pansin s

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status