Share

The Girl in His Dreams - Chapter 9

The Girl in His Dreams - Chapter 9

PAGKATAPOS ng napakahabang panahon, ngayon lang uli nalasap ni Rafael ang kumpletong kapayapaan sa sarili. Halos nakalimutan na niya kung ano ang pakiramdam ng lubos na satispaksiyon ng katawan.

Napatigagal siya, matapos makarating sa kasukdulan. Gayundin ang nakatalik. Kapwa sila nawalan ng tinag. Nagmistulang mga estatwa, maliban sa malakas na paghingal at sa masasal na pagkabog ng dibdib.

Aywan kung gaano katagal silang nanatili sa gayong ayos. Ang babae ang unang gumalaw. At ang unang bumasag sa katahimikan.

"Uh, e-excuse me?" sambit nito, pabulong. "G-gusto kong pumunta sa bathroom, please?"

Halos paigtad na umalis si Rafael sa pagkakadagan sa dalaga.

"I'm sorry," wika niya. Mababa ang tono. Parang nalilito na di mawari. "I didn't realize," dagdag pa.

Maliksi niyang inalalayan sa pagbangon ang babae. Nahagip ng mga mata niya ang puting roba

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status