Share

The Borrowed Husband - Chapter 11

CHAPTER ELEVEN:

"HINDI ko alam kung pagmamahal ang namagitan sa amin," ang alanganing tugon niya. 

"Ngayong nalaman ko na ang tutoong kulay ni Reymart, hindi ko na alam kung minahal ko ba siya talaga--o ginagamit lang."

"Paano mo ginamit--?"

Nakarating na sila sa bukana ng maluwang na kapeterya. Wala pang gaanong kustomer pero lumapit agad ang isang weyter kaya hindi na nasagot ni Natasha ang kuryosong katanungan ni Jake.

"Marami pong bakante sa deck, ma'am, sir."

Luminga si Natasha kay Jake. Nasa gawing likuran lang niya ito.

Mas matangkad ang lalaki kaya sa bibig lang umabot ang pantay na paningin niya. 

Napatitig si Natasha sa mga labing pirmi ang pagkakahubog pero parang may nakatagong lambot. 

Mamula-mula rin. Pantay ang kulay at walang bahid ng mantsa ng nikotina. 

Walang bisyong paninigarilyo si Jake. Hindi katulad ni Reymart na patago ang paghitit ng usok...

"Mas maganda ang view

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status