Share

The Borrowed Husband - Chapter 12

CHAPTER TWELVE:

HINDI na rin umimik si Jake nang tumahimik si Natasha. Nakuntento na siya sa panonood sa paunti-unting pagkain nito sa isang hiwa ng kalamay sa latik.

"Ano'ng paborito mong ulam?" Walang abug-abog ang pagtatanong ni Natasha.

"Sinigang. Kahit na ano, basta't maraming gulay at tama lang sa asim at alat."

"Pareho kayo ng Papa ko," wika ni Natasha. Bahagya na namang umaliwalas ang ekspresyon. "Kahit na ano rin 'yon pero ang pinakagusto niya ay sinigang na tiyan ng bangus."

"Ako naman ay espesyal na sa akin ang sinigang na buntot ng baboy. Marunong ka bang magluto ng sinigang, Natasha?"

"Marunong din. Tinuruan ako ni Mama."

"Mahilig ka siguro magluto?"

Tumango si Natasha. "Isa sa mga libangan ko ang pagluluto."

"Anu-ano ang iba pa?"

"Paghahalaman, pag-aayos ng bahay, pananahi. Pulos pambahay lang. Hindi naman kasi ako mahilig lumabas sa amin kapag walang pasok."

"Ano'ng trabaho mo?"

"Ako a

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status