Share

The Borrowed Husband - Chapter 14

CHAPTER FOURTEEN:

DAGLING pumutok ang bula ng mahikang ibinalibol ni Jake sa kanya.

Itinulak niya ito at bumangon upang tumakbo patungo sa banyo. Ini-lock ang pinto.

Sumalubong sa kanya ang repleksiyon sa salamin. 

Ang kanyang buhok ay nawala na sa pagkakatali. Ang kanyang mga pisngi ay pulam-pula. Pati na ang kanyang mga labi.

At ang kanyang mga mata ay tila ba sa mailap na hayop.

Hindi na niya makilala ang sarili.

Pumikit siya. Huminga nang malalim. Ilang ulit hanggang sa unti-unting magbalik sa normal.

Binuksan niya ang tubig sa lababo at naghilamos. 

Mainit ang mukha niya.

Pati ang buong katawan.

Tumapat siya sa pinong bugso ng tubig. Dali-daling sinabon ang buhok at ang katawan. Paano’y parang mga haplos ni Jake ang daloy ng maligamgam na tubig.

Ni hindi siya naginhawahan. Parang inaapuyan pa rin ang pakiramdam niya.

‘I’m on fire…’ Um

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status