Share

The Borrowed Husband - Chapter 15

CHAPTER FIFTEEN:

HINDI muna nagtungo si Natasha sa pantalan ng ferry boat. Natanaw kasi niya si Jake.

Matangkad sa karamihan ang lalaki. Aristokratiko ang hubog ng mukha kaya madali makilala.

Nang matiyak na nakaalis na ang tatlong bangka, saka lang siya nagtungo sa pantalan.

Saka siya tumawag sa bahay nila. Sasalubungin daw siya ng ina.

“Kuu, madalang ang pasahero sa Mane-ug ngayon. Buti pa si Pareng Imo, naarkila.”

Luminga siya sa paligid. Tatlo nga lang sila. Siya ang pinakamalapit.

Napuna pati niya ang pagkabigkas sa pangalan ng isla. Mane-ug.

Kaya marahil hindi matagpuan ni Jake ang lugar ay dahil ‘Maniog’ ang ipinagtatanong at pinaghahanap.

“Akalain mo ba naman anak ni Pareng Islaw ang sadya. Kapitbahay ni Pareng Imo. Ayun, inarkila siya. Ka swerte!”

Bumaon ang mga kuko niya sa mga palad. Nagkokontrol ng emosyon.

Magkikita na sina Jake at--at ang asawa

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status