Share

The Contract Husband - Chapter 13

The Contract Husband - Chapter 13

Nasa ikatlong kanto ang bagong bukas na restaurant. Dahil bago pa, halos puno na ang  maluwang na parking space na nasa harapan at tagiliran.

"Sana, mayroon pang table," sambit ng lalaki habang pumapasok sila sa maluwang na pintuang salamin.

Sinalubong sila ng head waiter. "Good evening, sir, ma'am. Welcome to our place. Please, follow me--we have a perfect table for a beautiful pair!"

Ginagap ni Carlo ang isang kamay niya at bahagyang pinisil. Ngunit seryoso ito nang mag-angat siya ng tingin.

"Bakit?" she asked with instant anxiety.

"Nandito si Carlota."

"Nasaan?" Natagpuan na ng kanyang mga mata ang tinukoy ni Carlo, bago pa siya nakapagtanong.

At agad niyang naintindihan ang dahilan ng pagka-disgusto nito.

Magkasama sa iisang lamesa sina Carlota at Leynard Sanvictores. Tila nagkakamabutihan na.

"Gusto mo bang lumipat na lang tayo sa iba?" she suggested reluctantly.

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status