Share

The Contract Husband - Chapter 21

The Contract Husband - Chapter 21

“Yes, my sweet.” He kissed her lips quickly but passionately.

“I love you, Franchesca. I adore you, I lust after you. I want you, I need you. Ikaw ang buhay ko, ikaw ang kaligayahan ko. I love you so much!”

“Y-you love me…?” Franchesca was stupefied. “B-baka naaawa ka lang sa akin—“

“No!” Mariin ang pagtutol ni Carlo. “I never pitied you. Admiration, yes. Ang tapang mo kasi. And you’re so charismatic. Napatiklop mo si Carlota. Napaamo mo ang lahat ng mga relatives ko.”

Namula ang mga pisngi ni Franchesca. Ngayon lang siya pinuri nang husto ni Carlo.

“Thank you…”

“But you still don’t believe that I love you,” salo ng lalaki.

Bumuntonghininga muna bago nagpatuloy.

“Hindi ko dapat pinairal ang loyalty ko sa company ni Lolo. Dapat ay pinili ko na lang ang merg

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
DMCA.com Protection Status