Share

Breaking Pavements | Ducani Series #3
Breaking Pavements | Ducani Series #3
Author: Celestine_Lemoir

Kabanata 1

Kabanata 1

"DEATH is our way of fulfilling the process of salvation. In order for our souls to go back to the Almighty, one's soul must be separated from the mortal body."

Umismid si Honey. She doesn't want to agree with the Pastor's teachings but she kept her mouth shut. She knew better than disrespecting the reason why she comes to the Sunday gatherings. Her target. Her next toy.

Ngunit sa kanyang isip, naghuhumiyaw ang pagtanggi na tanggapin ang konsepto nito ng kamatayan.

Death for her is a sweet surrender to escape the cruel world and its never ending suffering.

Death...was her brother's only option on the table to free himself from the unbearable pain.

If Dustin is burning in hell right now for taking his own life, she's rotting on Earth for her decision to still dance to the tune of heartaches and internal havoc.

Hindi niya masabing mas matibay siya sa kakambal na piniling lisanin ang masalimuot na mundo dahil sa babaeng pinili nitong pag-alayan ng lahat, ngunit mas matindi ang galit niya at iyon ang naging susi upang magpatuloy siya.

She breathed in the sweet scent of the humidifier. It was calming in a sense, but it was never enough to bring peace to her soul.

O baka wala na siyang kaluluwa sa dami ng kasalanang nagawa niya sa mundo. Kung parusa ang tawag sa lahat ng pinagdaraanan niya, isang malaking saludo na lamang sa tadhana ang kaya niyang ibigay.

"Maraming salamat sa patuloy mong pagdalo, Leticia." May ngiting ani ng binatang pastor at bagama't umedad na ng trenta ay matikas pa ang pangangatawan.

Umangat ang sulok ng kanyang labi. Leticia. She's getting used to that fake name already that she's starting to get bored of it. Sinuot niyang muli ang kanyang maskara...ang inosenteng mukha ni Leticia na nais maging bahagi ng lupon ni Pastor Jude.

"Masaya naman akong makinig." She lied. It was boring the whole time but she'll just keep that thought to herself.

Sinadya niyang ilaglag ang kanyang maliit na bag at nang damputin ito, sinigurong sapat ang kanyang yuko upang umangat ang laylayan ng kanyang damit nang masilip ang kanyang pang-upo. 

"Tsaka...gusto kitang makitang muli." She uttered in a sweet, almost seductive way.

Gusto niyang tumawa nang makita ang pagsiklab ng saya at pagnanasa sa mga mata nito. Ganyan nga. Play my game, Jude...

She pursed her lips together when she noticed that he started looking around. Mayamaya'y binasa nito ang ibabang labi saka bahagyang yumuko upang bulungan siya.

"Can I...give you a ride home?"

Tuluyang kumislap ang kanyang mga mata. Her plan is working and the way he looks at her with lust is enough for her to mentally hear the machine counting her cold cash.

Ah, yes. Her unlikely job is a piece of cake but it makes her fortunes. A lot of it.

Nagpaalam sila sa mga kasama. Sa likod pa siya naupo upang hindi raw sila pag-isipan ng mga ito, ngunit nang magsimulang tumakbo ang sasakyan at napadpad sila sa hindi mataong lugar, sinadya niyang haplusin ang balikat nito pababa ng braso.

She felt him stiffened, his grip on the stirring wheel tightened. Bumakat ang ugat nito sa braso kasabay ng pagtikhim nito.

"Leticia, b—baka..."

"Baka ano, Jude, hmm?" She leaned and licked the edge of his ear. "Baka hindi ka na makapagpigil?"

Hindi ito sumagot na tila nag-iisip. Pasikreto tuloy siyang ngumisi. Walang pa-hard to get sa kanyang haplos.

Her hand seductively travelled to his chest. Napahugot ito ng hininga at tinangkang tawagin ang kanyang pangalan habang nagpipigil ng sarili.

"Leticia..." But it sounded more like a plea, a plea for her to keep working.

Dumausdos nang tuluyan ang kanyang palad sa umbok nito, at nang madama niyang hindi na talaga nito nakontrol ang sarili, kiniskis niya ang kanyang dibdib sa braso nito habang bumubulong sa senswal na paraan.

"Jude, I've been dreaming of your touch since I first met you. Please...I can't take it anymore."

Tuluyang huminto ang sasakyan. Nang maibaba nito ang sandalan ng upuan nito ay agad siyang lumipat sa kandungan nito upang ituloy ang kanyang plano.

Her hands held his neck as they started kissing, her hips swaying to do its wonders. He's groaning and gripping tightly on her ass, tila sabik na sabik sa kanyang katawan.

Nang lumandas nang tuluyan ang mga labi nito sa kanyang leeg at balikat, ngumisi si Honey nang matanaw ang kotseng nakabuntot.

There you go. Mission accomplished...

With the signal from the man who took the photographs, sinimulan niya ang pag-arte.

"O—Oh my gosh, Pastor Jude! Anong ginagawa mo?" Kunwari ay nahihintakutan niyang ani.

Natigilan ang pastor at ang inis ay gumuhit sa mukha dahil sa naudlot na ligaya.

"What do you mean?"

Peke siyang natatarantang umalis sa kandungan nito. "Paano tayo napunta rito? Kanina lamang ay nasa simbahan lamang tayo!"

"Woah woah! I gave you a ride but you started teasing me—"

"And you gave in?!" Kunwari ay naluluha niyang natutop ang kanyang bibig. "I can't believe you will give in, of all people who knows my condition! Sinabi ko na sa inyo na may split personality ako at minsan ay hindi ko alam ang ginagawa ko!"

Namutla ang mukha ng pastor. Lumunok ito at hinilamos ang palad sa mukha. "L—Leticia, hindi mo naman sasabihin sa iba, hindi ba?"

"Of course I will!"

"Please, Leticia. Mawawala sa akin ang parokya oras na sabihin mo." He sighed. "Anong kailangan kong gawin para itikom mo ang bibig mo?"

Lihim siyang napangiti nang iiwas niya rito ang tingin. Ah, why is it so easy to make a man desperate when it's already their reputation that's being threatened?

She cleared her throat and faces him again. "Madali akong kausap, Pastor Jude...basta kaya mong ibigay ang hihilingin ko."

"THERE." Aniya pagkabato ng folder sa harap ng kanyang kliyente bago niya pinagpag ang kanyang mga kamay. "Easy. Wala bang mas mahirap?"

Napailing si Madam A, ang taong kumuha sa kanya para paikuting sa kanyang palad ang huwad na pastor na pinagkakakitaan ang mga taong nananampalataya sa parokyang tinatag nito.

He used the donations to purchase a piece of land Madam A owns ngunit nang malaman nito ang pinagkunan ng pera ay labis ang naging galit nito. Sinubukan nitong ibalik ang pera sa pastor ngunit hindi ito pumayag dahil ibibenta rin daw nito ang lupain sa iba at may buyer na ito. Honey was referred to Madam A and just like what her friend had told her about Honey's work, she is worth paying huge amount of money.

"Tatawagan kita kapag may bago akong ipagagawa. Sa ngayon, kunin mo kay Mario ang pera mo." Ngumisi pa ito sa kanya. "May bonus 'yon."

Honey flashed her infamous grin. "Thanks. Pleasure to be of service."

"KAUNTI na lang." She sighed after counting all her money. Nakapatong ang milyones na inipon niya sa mesa at bukas, idi-diposito na ito ng kanyang alalay sa bangko.

Tatlong milyon na lang. Tatlong milyon at matutupad na niya ang gusto niya. Malapit na...

She breathed out the air in her lungs before she rested her back on the couch. Kung sana ay buhay pa ang kakambal niya, baka hindi siya nahihirapan nang ganito. Baka mas madali niyang maiipon ang perang kailangan niya.

Baka hindi siya mag-isang humaharap sa lahat ng problemang naiwan sa kanya.

Naipikit niya ang kanyang mga mata nang magbadya ang luha dahil sa alaala ng isa sa pinakamadilim na araw ng kanyang buhay.

That scene inside Dustin's apartment, his cold body in his tub. Malaki ang gilit sa leeg nito na ito mismo ang may gawa. Nang matagpuan ito, wala na itong buhay at halos manuyo na ang dugong umagos mula sa sugat nito.

His eyes, it didn't even shut as he bid his goodbye to the world, and on those same pools was written the pain he was trying to escape from.

Naikuyom ni Honey ang kanyang mga kamao nang maalala ang sulat ng kanyang kapatid. Kabisado niya pa rin ang bawat salita. Dama pa rin ng puso niya ang bawat sakit at hinagpis nito habang sinusulat iyon.

He got cheated on. He got dumped after being used. He got played.

"Dustin..."

Umigting ang panga ni Honey. Napakabuting kapatid ng kakambal niya. Ginawa nito ang lahat noon para maprotektahan siya mula sa kanilang madrasta, ngunit nang ito na ang nangailangan ng tulong, hindi niya ito nasaklolohan.

Isa at kalahating taon na ngunit kinikimkim niya pa rin ang galit sa kanyang puso. Kailangan niyang magantihan ang babaeng bumasag sa puso nito or else she will never be at peace. Hangga't hindi niya natutupad ang pangako sa labi ni Dustin, hindi niya ito kayang dalawin sa libingan nito dahil sa hiya.

Wala siyang kwenta noong nabubuhay ito, kaya sisiguraduhin niyang hindi niya ito bibiguin sa kahilingan nito bago namatay.

Muli siyang huminga nang malalim at marahas itong pinakawalan. Dinampot niya ang kanyang cellphone at chineck ang mga detalyeng pinadala kanina ng kanyang alalay.

She scanned the info's and when her eyes saw the man in black business suit, she found herself biting her lower lip.

The man's coal-black pair of protruding eyes look so dominant, enthralling...and dangerous. Ang bawat kurba at anggulo ng mukha ay prominente, at ang mga labi...

She gasped. Why did she suddenly feel turned on with just the sight of his lips?

Naipilig niya ang kanyang ulo saka siya nagpatuloy sa pagcheck ng details, at nang mabasa nang tuluyan ang pangalan ng kanyang magiging pinaka-importanteng laruan, unti-unting umangat ang sulok ng kanyang mga labi para sa isang makahulugang ngiti.

"I'll see you soon...Keeno Ducani."

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status