Share

Kabanata 3

Kabanata 3

"BWISET!" Naihampas ni Honey ang kanyang bag sa sofa nang marating niya ang inookupang hotel room. Hindi niya mapigilan ang inis habang marahas na nagtataas-baba ang kanyang dibdib.

Ang putanginang Keeno? Paanong natanggihan siya nito nang gano'n lang?!

Her teeth gritted in fury. Naalala na naman niya kung paano nitong sinabing "I'm so sorry but maybe some other time, Miss. I don't fuck drunk women."

At talagang sa kanya pa nga nito pinairal ang pagiging maginoo? Siya na kailangang mabastos nito!

She clutched onto her hair and pursed her lips hardly together as she filled her lungs with enough air. Where did she go wrong? Sapat ang lalim ng kanilang halik. She even felt him had a hard on so saan siya nagkamali? Did she act too drunk?

"Fucking Keeno!"

Hindi ito pwede. Ito lamang ang bukod tanging tumanggi sa kanyang alindog at hindi niya matanggap. Hindi niya akalaing mahihirapan pala siyang gawin ang unang bahagi ng kanyang plano.

She got to think again. Hindi gagana ang mga taktika niya kung ang pangmalakasan ay hindi umubra.

Pabalang siyang naupo sa sofa at inis na hinagod ang kanyang mga palad sa kanyang mukha paakyat sa kanyang buhok.

"This can't be happening."

She sighed heavily and rested her back on the couch. Nang ipikit niya ang kanyang mga mata, ang mukha kaagad ni Keeno ang rumehistro sa kanyang isip.

She suddenly went on an unintentional trip down memory lane. His lips. Oh, they're fucking soft and so good that she felt so drunk with just the taste of his mouth. Uminit ang kanyang pakiramdam. Ang balat niya, nadarama pa ang haplos ng mga palad nito, ang init at bango ng hininga nito, at ang kakaibang sensasyong dumaloy sa kanyang sistema habang kasama ito kanina.

That's odd... because Honey was never turned on by anyone before. She had many relationships before. Toxic relationships because she was trying to understand herself, ngunit ni minsan, walang nagwaging maidala siya sa kama. Even the most passionate kiss she shared with Rafael didn't win that she already considered herself asexual. 

Kaya nga madali niyang nalalaro ang mga lalake sa kanyang palad dahil alam niya kung kailan hihinto. Ni minsan ay hindi siya naging sunud-sunuran ng kanyang kapusukan, ngunit kanina, bakit tila pumintig ang pagkababae niya?

She can't possibly be turned on with Keeno, right? Of all people? Hindi pwede!

Nagkakamali lamang siya. Keeno is her target, and her targets never reach her underwear. Anumang pusok ang ipakita niya, lahat iyon ay munti lamang na palabas. That's why she doesn't understand how her body aches for more of his kisses and touch right now. Gusto tuloy niyang kwestyunin ang sarili.

Dahil lang ba hindi niya nagawa ang plano niya kaya siya naiinis?

O dahil sa unang pagkakataon, nakadama siya ng init para sa isang lalake?

Muli siyang napabuga ng hangin at iminulat ang kanyang mga mata. Noong unang beses pa lamang niyang nakita ang larawan ni Keeno, iba na ang epekto ng lalake sa kanya. Bakit gano'n? What's so special about Keeno anyway?

His eyes that seemed to be sucking her self-control?

His body that felt so toned and sculpted to be praised?

Or his sinfully delicious lips she's craving to taste once more?

"What the hell is wrong with you, Honey Belle?" Tuluyan niyang naitanong sa sarili.

Dinampot niya ang kanyang bag at kinuha ang kanyang cellphone upabg tawagan ang alalay na si Rustom.

"I failed. Hindi ko siya nadala sa kwarto, Rus. Take the cameras out of the suite before someone finds it." Utos niya rito.

"What?" He chuckled. "How on Earth did that happen, Honey Belle Agoncillo?"

"Oh shut it." Nahilot niya ang kanyang sintido. Ayaw niyang marinig ang kanyang apelyido. Well, not yet. Pakiramdam kasi niya ay wala pa siyang karapatang dalhin itong muli matapos ang lahat ng nangyari.

"Sorry. Anyway, sige papunta na ko. Sayang din nga pala ang kwarto. Mind giving it to me instead? I got a guy I'm meeting in an hour."

"Fine." She replied in a breathy way before she pulled herself up. Hinubad niya ang kanyang mga sapatos saka siya nakayapak na nagmartsa patungo sa fridge upang kumuha ng beer. "I'll see you tomorrow. Enjoy getting laid."

Pagkababa ng tawag, nilapag niya ang kanyang phone sa ibabaw ng mini fridge. Naglabas siya ng beer at binuksan ito bago siya nagtungo sa veranda ng hotel room. Maalinsangan ang gabi at hindi niya alintana kahit pa manipis ang dress na suot. Sinankal niya ang kanyang mga braso sa railing at tinanaw ang airport sa hindi kalayuan.

The sky only has fewer stars tonight. Nadinig niya ang paglipad ng eroplano kaya hinabol niya ng tingin ang ilaw nito sa himpapawid.

If only she can be free to go around the world just like before, the Savannah would be her home for a couple months.

She misses her old life. Iyong buhay ng isang biologist. She likes to study life, but when she lost her brother, she doesn't know what life still meant for her.

Minsan ay naiisip niya, kung hindi ba siya umalis at pinag-aralan ang buhay ng mga bagay-bagay, nailigtas niya kaya ang buhay ng sarili niyang kapatid? Nasamahan niya kaya ito noong mga panahong durog na durog ito at walang masabihan ng mga problema? Magpapakamatay kaya ito kung naipadama niyang mahal niya ito?

Her eyes stung once again. Hindi niya akalaing ang simpleng pagmamahal ni Dustin sa isang babae ang magdudulot ng patong-patong na problema sa kapatid niya. 

Muli, nag-alab ang galit sa kanyang puso. Naalala niya ang dahilan kung paano siya napunta sa ganitong sitwasyon at bakit binitiwan niya ang dati niyang buhay kahit labag sa kanyang puso.

She sipped on her beer and pictured out Hayriss' face in her head. She will take it all back. Lahat ng kinuha ng babaeng iyon.

At sisiguraduhin niyang ito naman ang babagsak.

MULA sa loob ng kanyamg kotse ay natanaw niya ang sasakyang tinutukoy ng kanyang informant. Keeno will be visiting his brother, Keios in Batangas. Mag-isa lamang nitong bumyahe kaya sakto.

Honey smiled. Binuhay niya ang kanyang kotse at nang malapit na ang sasakyan ni Keeno, pinaandar niya ito pasalubong sa mamahaling sasakyan nito.

Their tiers screeched and when she stepped on the break, sabay din na huminto ang kotse ni Keeno.

She watched him get off his car. Galit itong nagtungo sa kanya at kinatok ang kanyang bintana ngunit bago siya lumabas ng sasakyan para harapin ito, siniguro muna niyang malinaw nang mababakas ni Keeno ang takot sa kanyang mukha.

"Didn't you know how—"

"Oh my gosh! I'm so sorry I was—"

"Ikaw?" His brows furrowed even more. "Ikaw na naman?"

Honey faked her confusion. "W—What do you mean?"

"Hindi ba ikaw ang babaeng nagyaya ng sex sa akin noong nakaraang araw?"

Her eyes purposely popped open. Sinampal niya ito saka siya umarteng kinagulat ang nagawa.

"Oh my gosh hindi ko sinasadya!" Bagay lang sayo. Tanga ka kasi.

Keeno breathed in deeply while massaging his cheek. Mayamaya'y napaismid ito saka iniling ang ulo.

Nagulat na lamang si Honey nang dumilim ang mga mata nito at ang panga ay umigting. "You know, my brother Kon is a better actor and he isn't as obvious as you are, Miss." His jaw moved as if warning her. "Who are you and what do you really want from me hmm?" 

Nahigit niya ang kanyang hininga nang lamunin ng hakbang ni Keeno ang kanilang distansya. Napaatras siya at ang likod ay lumapat sa pinto ng kotse habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki.

Her heart is pounding so loud as she stared at him closely. Ngayong nasa maliwanag na lugar, mas malinaw na niyang napagtatanto kung gaano kagandang lalake ang taong nasa kanyang harap. His jawline looks inviting that she wonders how it would feel like to run her fingertips to it. Ang mga labi nito, pakiramdam niya ay tinatawag siyang muli para sa isang mapusok na halik.

What is going on with her?

The rational side of her brain saved her. Muli siyang nagbalik sa katinuan at mas inintindi kung paano lulusutan si Keeno ngayon. Hindi siya kailanman nahuli nang ganito ngunit base sa nakikitang titig ni Keeno, alam niyang hindi na uubra kung sakaling magdedeny siya at paninindigang aksidente ang pagkikita nila.

She tried to remind herself why she's doing all of it, ngunit bago pa man niya maibuka ang kanyang bibig ay lalo nang dumilim ang ekspresyong nakapinta sa gwapong mukha ni Keeno.

And goddamn it he just looked more jaw dropping when he looks this furious!

"Will you just waste my time, Miss?"

Nalunok ni Honey ang sarili niyang laway. Pilit niyang pinagana ang rasyonal na bahagi ng kanyang isip, at nang magwagi ito laban sa kanyang hindi mapaniwalaang atraksyon para kay Keeno, peke siyang ngumisi rito.

"Actually I don't think there's still a need to deny my real intentions." She grabbed on his tie and playfully smirked. Ayaw niya muna sanang gamitin ang huling alas niya ngunit dahil wala nang ibang choice, ilalapag na niya ang kanyang pinakamalakas na baraha.

Ang barahang hindi aasahan ng isang Keeno Ducani.

"You know, I kinda know something about this man in front of me." She made a series of tsk sound while doing her best to make a disappointed face. "The good and perfect son of Khalil Ducani. I wonder how many people knows about the skeletons in your closet, hmm?"

Biglang nawalan ng kulay ang mukha ni Keeno at napalitan ng pangamba ang ekspresyon sa mga mata nito.

"W—What the fuck do you know? Sino ka ba?" His voice almost trembled.

She felt victorious. Now her plan is making progress.

"Mmm..." She played with the tip of his tie before she sighed. "Not that much." Her lips formed a teasing smile. "Just the darkest secret you have that will surely—"

"What the fuck do you want from me?" Putol nito, bakas na ang pagkatuliro.

Ganyan nga, Keeno. Now we're playing.

"Simple lang, Keeno." Humawak siya sa mga balikat nito at tumingkayad upang bumulong.

"Date me..."

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status