Share

Kabanata 6

Kabanata 6

THAT was just a kiss. A freaking kiss. Keeno had kissed dozens already, but the one he shared with Honey inside his car was...something. Hindi niya makalimutan. Hindi niya maalis sa kanyang sistema kahit anong tuon niya sa ibang bagay.

Marahas siyang napabuga ng hangin. He threw his Parker pen on the table and rested his back on his swivel chair. Ang mga mata niya ay bumaling sa mataas na kisame ng kanyang opisina. 

Ano bang nangyayari sa kanya? Kailan pa siya tinablan ng simpleng halik?

This is not good. Honey isn't good for his mind. Hindi siya makapagtrabaho nang maayos dahil lang sa nangyari. Idagdag pang nalaman niya na rin sa wakas ang mga bagay na alam nito.

Mali. Not entirely everything she knows. Malakas ang pakiramdam ni Keeno na mas maraming alam si Honey kumpara sa mga sinabi nito. He needs to find out what else she knows before she expose him, or worse, use it against him.

Nahilamos niya ang kanyang palad sa kanyang mukha. Sakto namang tumunog ang kanyang phone at rumehistro ang numero ng kaibigan niyang si Sancho.

He immediately answered the call and expected good news. Sana ay hindi siya biguin ng kaibigan.

"Bro."

"Did you find out anything about her?"

"Meron but it's not enough. Looks like this woman is protected. Limitado ang mga bagay na nadiskubre ko."

Napapikit sandali si Keeno. That's impossible, right? Sancho is good at investigating people, especially if the price is right, at alam nilang parehong barya lang sa Ducani ang halagang kaya niyang ibayad dito.

"Spill it, Lankova."

"Well, she's registered as Honey Belle Cruz. National ID's, passport, bla bla bla, but..."

Naimulat ni Keeno ang kanyang mga mata nang huminto sa pagsasalita si Sancho. Napaayos siya ng upo at sinangkal ang isang siko sa kanyang presidential table. "But what?"

"I can't find her birth certificate, as if it was purposely removed from the system."

Nagsalubong ang kanyang mga kilay. "You mean she tried to get rid of it? Bakit naman? She has ID's and a passport so what's the use of removing her birth certificate?"

"Don't you remember what my brother did? He used a different last name and identity para lang makalusot sa Pilipinas."

"Are you saying that Honey was once blacklisted in the country?"

Sancho sighed heavily. "I doubt that. According to her passport records, two years ago lang naman ang huling alis niya ng bansa, pero kahit anong trace ko, walang mai-link na kamag-anak niya. Dude, you got one heck of a mystery woman here. Ito ang mga type ko." He laughed.

Hindi alam ni Keeno kung bakit nakadama siya ng kaunting inis sa huling sinabi ni Sancho. Gumalaw ang kanyang panga at tahimik siyang humugot ng hininga. "You mean the kind of jobs you like?"

"Uhm, yeah of course, but man she's sizzling hot."

"What else did you find out?" Pag-iiba niya ng usapan. 

Hindi niya gusto ang tono ni Sancho ngunit mas hindi niya gusto ang nagiging reaksyon ng kanyang sistema. Sancho is a good friend of them. He would never want to put up a fight over the phone just because of a woman he barely knows anyway.

Sancho chuckled. "Okay, I get it." Makahulugan ang pagbuntong hininga nito. "The Ducani's really are possessive huh?"

"Oh shut it, Sancho. Just spill the bean you moron."

Humalakhak pa itong lalo. "Are you for real right now? Marunong ka palang mapikon? Naku. Mukhang iba yata ang tama mo sa isang 'to ah? Anyway, well, she was seen with more than a dozen men for the past two years she's in the country." Sumipol ito. "I didn't know you like the playgirl type."

Tumawa na naman ito kaya nakuyom niya nang tuluyan ang kanyang mga kamao at ang kanyang panga ay umigting. "Seriously? Are you really my friend, Lankova?"

Lalong lumutong ang tawa ni Sancho. Ah, he wonders how Sancho became Stilyan's brother. Kung sabagay, napakalayo rin naman ng ugali nilang magkakapatid so who is he to question Steel and Sancho anyway?

"Joke lang bro. Pinapatawa lang kita bago kita bagsakan ng bomba."

Nalukot ang kanyang noo. "What bomb?"

"Dude, she's staying in a hotel in Ayala with a guy."

"FOR SOMEONE who successfully closed a big deal, your energy seems too low." Humaplos ang palad ni Hayriss sa kanyang balikat. "What's wrong, boss?"

Napabuntong hininga si Keeno. What's wrong with him? Sana kaya niyang sagutin kaso hindi. Matapos nilang mag-usap ni Sancho, ganito na ang mood niya. He's so good at faking his expression whenever he's around other people pero ngayon, ni ang alisin ang kunot ng kanyang noo ay tila hindi niya magawa.

What is putting him in a bad mood really? Hindi niya matumbok kung iyon bang pakiramdam na hindi niya alam kung ano ba talagang klaseng laro ang ginagawa ni Honey sa kanya o iyong pinadala ni Sanchong larawan na may kasamang lalake si Honey na pumapasok at lumalabas ng hotel room nito? The guy was even photographed taking a pizza order topless!

Umigting ang kanyang panga at nahilot niya ang kanyang sintido. "Nothing. I'm just really exhausted."

"Hmm." She placed her pen down and ran both her hands on his chiseled chest. Mapang-akit na bumaba ang mukha nito sa tapat ng kanyang tainga upang senswal na bumulong gaya ng lagi nitong ginagawa kapag panget ang mood niya.

"Would you like to sweat in a great way, boss?"

Hindi siya kumibo. A part of him wanted to take the offer, tho. Besides, hindi naman na bago sa kanya ang ginagawa ng kanyang sekretarya. They've been fucking since god knows when at baka kinukulang na lang siya sa ehersiyong sekswal kaya siya nagkakaganito.

Hinawakan niya ang buhok nito at walang anu-anong sinunggabang ang mga labi. Marahas at mapusok tulad ng dati, binubuhay ang init sa kanyang katawan, ngunit bakit ngayon, parang wala siyang maramdaman.

She groaned when he bit her lower lip. Her pain was his biggest turn on before, pero bakit tila ayaw gumana ngayon?

Napamura siya sa kanyang isip. Ihinarap niya sa gilid ang kanyang swivel chair at hinatak ito pakandong sa kanya bago marahas na binuksan ang pang-itaas na damit. Nagsitalsikan ang mga butones ng pulang blusa ni Hayriss at lumuwa sa kanyang harap ang mayayaman nitong dibdib na agad niyang sinunggaban.

He pushed her brassier down and sucked her mound hardly while squeezing the other, and he knew how much she likes it when he's this rough.

Another sensual groan left Hayriss' lips when he bit her nipple then eased away the pain with his tongue. Dati matikman lamang niya kahit labi pa lamang nito ay nabubuhay na ang alaga niya, pero ngayon, kahit anong rahas niya, walang epekto.

His eyes shut as he tried to kiss her torridly, but when she began kissing back, he found himself imagining Honey's tender lips and tantalizing brown eyes.

That girl...

Nabuhay ang kanyang dugo. He felt his crotch slowly growing inside his slacks while he's imagining her kissing him back, clutching his hair and grinding herself on his growing erection.

Fuck! She was so hot that night they first met and she fucking turned him on in a blink of an eye. Para itong mahikerang nakontrol ang katawan niya.

Hayriss began pushing her butt on his shaft while carefully unbuttoning his long-sleeve polo. Bumaba ang halik nito sa kanyang nakaigting na panga. Ang mga mata niya ay nanatiling nakasara.

"Fuck...Honey." He said absent-mindedly.

Natigilan si Hayriss at tumingin sa kanyang mukha. "Honey?"

His eyes opened. Fuck did he call that name?

Lumandas ang kurba sa mga labi ni Hayriss. Her fingertips traced his jaw down to his neck and until it travelled to his chest. "So you finally gave me a petname, hmm?"

Napalunok si Keeno at iniwas ang tingin kay Hayriss. Damn it. Nawala ang init sa katawan niya nang magbalik siya sa reyalidad na hindi si Honey ang humahagod ng halik sa kanyang balat.

Gusto niysng magmura. Naihilamos niya ang kanyang palad sa kanyang mukha saka pinakawalan ang naipong hangin sa kanyang dibdib.

"Sorry." He held her waist and pushed her carefully off him bago siya tumayo.

Mahina itong tumawa. "It's okay, I like it—"

"I don't do petnames. I don't like attachments, you know that."

"Pero—"

"You heard me, Hayriss. If you think you're already getting attached to me, we can stop now. Ayokong makaapekto 'tong ginagawa natin sa performance sa trabaho mo someday. Kilala mo ko pagdating sa trabaho, Riss. I don't play around." Seryoso niyang sabi bago tinungo ang maliit na fridge upang kumuha ng beer. 

Hindi ito kumibo. Inayos na lamang nito ang sarili saka bumuntong hininga bago dinampot ang ipad nito.

"Would you like me to go over your schedule tomorrow?" Malamig nitong tanong.

"Yes, please." He uttered without looking at her. Binuksan niya ang canned beer at tinungo ang salaming pader upang tanawin ang papadilim nang langit.

Hayriss started talking about his schedule but honestly, he can't seem to focus, dahil sa kanyang isip ay isang bagay lamang ang naglalaro.

Honey and her delicious lips. 

Fuck this. Dinukot niya ang kanyang phone sa kanyang bulsa at wala nang pagdadalawang isip na nagtipa ng text para rito.

"Meet me. I want to play your game right now..."

Related chapters

DMCA.com Protection Status