Share

Kabanata 24

Kabanata 24

PANAY ang sutsot ni Krei sa kapatid na si Kon dahil hindi ito napapakali sa isang pwesto. Minsan ay gagalawin nito ang mga nakaayos na bulaklak na nakapalibot sa bilog na nasa pinaka-altar, sinasabing inaayos lamang nito ang arrangements.

"Kuya, tigilan mo na!" sita ni Krei na nakapagpailing kay Keeno. Hindi pa pala ito napapagod kakasaway sa pinakamatanda nilang kapatid.

Konnar looked at Krei with furrowed brows. "What? Hindi nga magka-lebel!"

Halos matampal ni Krei ang noo. Mayamaya'y bumuntong hininga ito saka tila hopeless na bumaling kay Keeno. "Please tell me he's not planning to be a florist after graduating from mopping floors?"

Napangisi si Keeno habang umiiling.

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status